Ansvarsfriskrivelse

Indholdet på hjemmesiden er tænkt som generel information og rådgivning, og tilsigter ikke at være fyldestgørende eller tilstrækkelig til, at brugere kan træffe beslutninger om konkrete spørgsmål m.v. Brugere opfordres derfor til om nødvendigt at søge professionel juridisk eller anden rådgivning og bistand.

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd bestræber sig på altid at holde information m.v. på norden.org korrekt og ajourført, men det kan ikke garanteres at alle tekster på ethvert tidspunkt er korrekte, fuldstændige og opdaterede.

Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat kan derfor ikke holdes ansvarlige for tab eller skuffelser som følge af fejlagtig- eller manglende information på hjemmesiden. Ej heller manglende tilgængelighed på hjemmesiden.

Dette omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser eller lignende.

På hjemmesiden kan der være links eller henvisninger til andre hjemmesider. Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd har ingen kontrol over karakter, indhold og tilgængelighed på disse eksterne sider. Inkludering af links eller henvisninger indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling af, eller tilslutning til synspunkterne i denne, og der påtages derfor intet ansvar for indholdet på eksterne sider. Der kan endvidere på norden.org være materiale, der fremtræder som eller er frembragt af tredjemand. Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd påtager sig intet ansvar for indholdet heraf.

Alle oplysninger og indhold downloaded eller på anden vis skaffet ved brug af norden.org, er fremskaffet på brugerens egen risiko, og brugeren er ansvarlig for enhver skade på sit computersystem eller tab af data som følge af oplysninger eller andet indhold, der er downloaded.

Contact information