Biotalouden digitaalinen murros muokkaa kuluttajakäyttäytymistä

15.06.17 | Uutinen
Jaakko Kuusisaari at the Annual Forum of EUSBSR in Berlin 2017
Valokuvaaja
Liv la Cour Belling/norden.org
Yhteiskuntiemme digitaalinen murros kestävän ajattelun näkökulmasta oli aiheena Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämässä kahdessa seminaarissa, jotka pidettiin EU:n Itämeri-strategian (EUSBSR) kahdeksannessa foorumissa Berliinissä 13.–14. kesäkuuta.

Ensimmäisessä seminaarissa keskityttiin tekniikan alan startup-yrityksiin ja digitaaliseen murrokseen maaseudulla ja toisessa käsiteltiin elintarvike- ja metsäteollisuuden digitaalisia haasteita ja mahdollisuuksia. Tilaisuuksissa keskusteltiin muun muassa seuraavista kysymyksistä: Miten digitalisaatio muuttaa biotaloutta ja sen markkinoita? Miten digitaalisen murroksen mahdollisista riskeistä saadaan mahdollisuuksia Pohjoismaiden ja Baltian maiden biotaloudessa?

Teollisuus ja ihmiset toimivat yhdessä

Jaakko Kuusisaari Tieto Finlandista totesi, ettei digitalisaatiossa ole kyse pelkästään hyvästä liiketoiminnasta vaan se voi osaltaan edistää teollisuuden vihreää murrosta: ”Biotalous ja digitalisaatio ovat täydellinen yhdistelmä. Molemmilla on merkittäviä yhtymäkohtia kuluttajakäyttäytymisemme ja maailmankuvamme perinpohjaiseen muutokseen. Niiden liitto luo lukuisia mahdollisuuksia ja edistää vihreää kasvua.”

”Biotalouden uusi kehityskulku on itse asiassa saanut metsätalouden muuttumaan perinteisestä katoavasta teollisuudenalasta tulevaisuuden teollisuudenalaksi. Lähitulevaisuudessa 3D-tulostimilla valmistetaan kaikenlaisia kuluttajatuotteita vaatteista huonekaluihin – ja raaka-aineena on puu.”

Lähitulevaisuudessa 3D-tulostimilla valmistetaan kaikenlaisia kuluttajatuotteita vaatteista huonekaluihin – ja raaka-aineena on puu.

Keskusteluissa nousi esiin tärkeänä esimerkkinä myös se, miten digitaalisen murroksen myötä perinteiseen biotalouteen saadaan mukaan entistä enemmän naisia. Metsänomistajat ovat yhä useammin kaupunkilaisia, ja Ruotsin Värmlannissa esimerkiksi läänin 25 000 metsänomistajasta 8 000 on naisia.

Latviassa perustetaan nyt uusia maatiloja tavoitteena vastata vastikään perustetun suorakauppaa suosivan liikkeen kysyntään. Davis Bojars kertoi tilanteesta: ”Latvian suorakauppaa suosivan liikkeen perustana on kolme perusarvoa: ystävyys, vapaaehtoistyö ja luomuviljely, ja tarvitsemme nyt digitaalisia ratkaisuja, jotta maanviljelijät saavat suoran yhteyden kuluttajiin.”

 

Tulosta tarvittaessa ruokaa

Seminaarin pääpuhujan, Pohjoismaiden biotalouspaneelin puheenjohtajan Hordur Kristinssonin mukaan digitaalinen murros on jo täällä: ”Murros on havaittavissa elintarviketeollisuuden kaikilla tasoilla – pellolta pöytään. Meidän täytyy olla valmiita johtajan asemaan, jottei meistä tule pelkkiä seuraajia.”

Murros on havaittavissa elintarviketeollisuuden kaikilla tasoilla – pellolta pöytään. Meidän täytyy olla valmiita johtajan asemaan, jottei meistä tule pelkkiä seuraajia.

”Moni uskoo työpaikkojen häviävän digitalisaation myötä. Se ei ole totta; tietyt ammatit tulevat toki häviämään mutta uusilla teollisuuden aloilla syntyy valtavasti uusia työpaikkoja – aivan kuten teollisen vallankumouksen aikoihin. Siinä jotkut voittavat ja toiset häviävät, ja parhaiten valmistautuneet palkitaan.”

”Kehityksen ansiosta elintarviketeollisuuden voitaisiin helposti saada kasviperäisistä ”liha- ja maitotuotteista” yhtä hyviä ja huomattavasti edullisempia kuin alkuperäisistä tuotteista. Tämä merkitsisi nykyisen maatalouden sekä elintarviketuotantojärjestelmien murrosta.”

Digitalisaatio kuuluu kaikille

Kaikenkattavaa digitalisaatiota käsitelleiden seminaarien järjestäjänä toimi Pohjoismaiden ministerineuvosto EU:n Itämeri-strategian (EUSBSR) biotalouden ja innovaation painopisteiden alalla yhteistyössä Nordregion ja Itämeren kehitysfoorumin kanssa. 

Biotalouden työpajassa seurattiin kestävän pohjoismaisen biotalouden parissa tehtyä työtä, jota esitellään 25 pohjoismaista biotalousesimerkkiä sisältävässä raportissa.