Digital disruption inden for bioøkonomi forandrer forbrugeradfærd

15.06.17 | Nyhed
Jaakko Kuusisaari at the Annual Forum of EUSBSR in Berlin 2017
Photographer
Liv la Cour Belling/norden.org
Den digitale omstilling i vores samfund blev drøftet ud fra et bæredygtighedsperspektiv på to sammenhængende seminarer afholdt af Nordisk Ministerråd på Østersøstrategiens 8. årlige forum i Berlin den 13.-14. juni.

Den første session fokuserede på nystartede teknologivirksomheder og digital omstilling i landområder, mens den anden session så nærmere på digitale udfordringer og muligheder i fødevare- og skovindustrien ved at sætte fokus på spørgsmål som: Hvordan forandrer digitaliseringen brancher og markeder inden for bioøkonomien? Og hvordan kan de nordiske og baltiske bioøkonomier vende den digitale disruptions risici til muligheder?

Skabe dialog mellem industri og befolkning

Ifølge Jaakko Kuusisaari fra Tieto i Finland er digitalisering ikke bare en god business case – den kan også bidrage til den grønne omstilling i industrien: “Bioøkonomi og digitalisering er det perfekte match for hinanden. De er begge forbundet med en enorm forandring i forbrugeradfærden og vores måde at betragte verden på. Ved at forbinde dem, kan man skabe et væld af muligheder og fremme den grønne vækst".

”Den seneste udvikling inden for bioøkonomi har forandret skovindustrien fra en typisk stillestående industri til en industri på vej frem. Snart vil folk begynde at 3D-printe en lang række forbrugerprodukter fra tøj til møbler – alt sammen af træ”

Snart vil folk begynde at 3D-printe en lang række forbrugerprodukter fra tøj til møbler – alt sammen af træ.

Et andet eksempel, som blev fremhævet under drøftelserne, var, at den digitale omstilling får flere kvinder til at deltage i den traditionelle bioøkonomi. Flere og flere skovarealer ejes af folk, der bor i byerne, og i Värmland i Sverige er der for eksempel 8.000 kvinder blandt regionens 25.000 skovejere.

I Letland etableres der nye gårde, som kan opfylde efterspørgslen fra den nydannede gårdkøbsbevægelse. Som Davis Bojars forklarede: “Gårdkøbsbevægelsen i Letland er baseret på tre grundlæggende værdier – venskab, frivilligt arbejde og økologisk landbrug – og vi har brug for digitale løsninger, som kan gøre det nemmere for landmændene at interagere direkte med kunderne”.

 

Udskriv din mad, når du vil

Hovedtaler og formand for Nordisk Bioøkonomipanel, Hörður Kristinsson, mener, at den digitale disruption allerede er over os: “Disruption findes på alle niveauer i fødevareindustrien – fra jord til bord. Vi skal være fremme i skoene og gå forrest i stedet for bare at følge strømmen”.

Disruption findes på alle niveauer i fødevareindustrien – fra jord til bord. Vi skal være fremme i skoene og gå forrest i stedet for bare at følge strømmen.

”Mange tror, at digitaliseringen vil føre til færre arbejdspladser. Det passer ikke. Nogle professioner vil forsvinde, men der vil opstå ekstremt mange arbejdspladser i nye industrier, præcis som under den industrielle revolution. Der vil være vindere og tabere, og vinderne vil være dem, der er bedst forberedt."

”Fremskridt inden for fødevareteknologi kan sagtens betyde, at plantebaserede "kød- og mælkeprodukter" bliver lige så velsmagende som den ægte vare og langt billigere. Det vil medføre en disruption i de eksisterende landbrugs- og fødevaresystemer".

Inkluderende digitalisering

De to sessioner under overskriften ‘Inkluderende digitalisering’ blev arrangeret af Nordisk Ministerråd, som har ansvaret for bioøkonomi og innovation som politiske områder i EU's strategi for Østersøregionen, og i samarbejde med Nordregio og Det Baltiske Udviklingsforum. 

Bioøkonomi-workshoppen følger op på det tidligere arbejde om bæredygtig nordisk bioøkonomi, som blev præsenteret i rapporten om 25 nordiske cases.