Demokratia, turvallisuus ja ilmasto Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisen strategian avainsanoina

21.03.23 | Uutinen
Helge Orten
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston tulee olla globaali toimija, joka edistää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja vihreää siirtymää. Näin linjataan Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisessä strategiassa, joka hyväksyttiin Reykjavikin teemaistunnossa.

– Edessämme on suuria haasteita. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ravistellut Euroopan turvallisuustilannetta, ja olemme vastatusten akuutin ilmastokriisin kanssa. Kansainvälinen yhteistyö ei ole milloinkaan ollut yhtä tärkeää kuin nyt. Pohjola on nykytilanteessa yhtenäisempi kuin koskaan, ja kansalaiset toivovat pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistä. Pohjoismaiden ensisijaisena tavoitteena tulee olla demokratian, rauhan ja ihmisoikeuksien puolustaminen sekä kumppanuuden vahvistaminen samanmielisten maiden kanssa, sanoo Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Helge Orten. 

Kansainvälisessä strategiassa on kolme painopistealuetta: turvallisuus Pohjolassa ja sen lähialueilla, sääntöpohjainen maailmanjärjestys ja pohjoismainen malli sekä kestävä kehitys Pohjolassa ja maailmalla. Lisäksi korostetaan, että Pohjoismaiden on tiivistettävä yhteistyötään tulevien haasteiden kohtaamiseksi. Strategia hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Reykjavikissa 15. maaliskuuta.

Ilmastokello tikittää

– Ilmastonmuutoksen kiihtyminen pahentaa edessämme olevia haasteita. Pohjoismailla on rahkeita näyttää tietä ja tulla maailman kestävimmäksi alueeksi. Meidän on käytävä kansainvälistä vuoropuhelua, jotta vihreä siirtymä vauhdittuisi, Helge Orten jatkaa. 

Kansainvälisessä strategiassa korostetaan, että vihreä siirtymä on maailman hyvinvoinnin ja turvallisuuden edellytys. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kiihtyminen vaikuttaa ruoan, veden, energian ja muiden luonnonvarojen saatavuuteen. Pohjoismaiden neuvoston on oltava aloitteellinen kansainvälisessä yhteistyössä, jotta vihreä siirtymä toteutuisi ja nopeutuisi.  

Hyvinvointimalli kriisinsietokyvyn vahvistajana

– Pohjoismaisen hyvinvointimallin säilyttäminen on kenties paras tapa kohdata ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset kestävyysvaatimukset. Kykymme sietää erilaisia kriisitilanteita on kiinni hyvinvointimallista. Kansainvälisen yhteistyön tärkeänä osana on siksi hyvinvointimalliin liittyvien kokemusten jakaminen, sanoo Pohjoismaiden neuvoston aiempi presidentti Erkki Tuomioja.  

Hyvinvointimalli mainitaan kansainvälisessä strategiassa Pohjoismaiden tärkeänä panoksena maailmanyhteisön kehittämiseen. Pohjoismaiden neuvosto katsoo, että Pohjoismailla on tällä saralla paljon tietoa jaettavaksi muulle maailmalle.  

Yhdenvertaisuus peruspilarina

Strategiassa kiinnitetään erityishuomiota ihmisiin, joiden oikeudet ovat uhattuina sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen taustan tai vammaisuuden vuoksi.

– Yhdenvertaisuus on pohjoismaisten yhteiskuntien peruspilari demokratian ja oikeusturvan ohella. Näihin arvoihin kohdistuu suurta painetta, ja Pohjola voi vaikuttaa asiaan asettumalla aina selkeästi niiden puolelle, Helge Orten sanoo.