Lähtölaukaus vuosien 2025–2030 visiotyölle

15.03.23 | Uutinen
Helge Orten, Karen Elleman, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Kristina Háfoss, Jorodd Asphjell på podiet under Nordiska rådets temasession 2023

Helge Orten, Karen Elleman, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Kristina Háfoss, Jorodd Asphjell

Valokuvaaja
Eyþór Árnason/norden.org

Helge Orten, Karen Ellemann, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Kristina Háfoss ja Jorodd Asphjell

Pohjoismaiden neuvosto teki Reykjavikin teemaistunnossaan ehdotuksia Pohjoismaiden ministerineuvoston visiotyön 2025–2030 sisällöstä. Vision mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.

Nyt käyty keskustelu oli lähtölaukaus laajapohjaiselle kuulemiselle ja keskustelulle, jossa on mukana Pohjoismaiden ministereitä, parlamentaarikkoja, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja muita toimijoita. Sen on määrä poikia konkreettisia ehdotuksia, jotka Pohjoismaiden ministerineuvosto voi sisällyttää uuteen toimintasuunnitelmaansa vuosiksi 2025–2030.

– On tärkeää käydä laajapohjaista keskustelua vision tavoitteiden saavuttamisesta, ja oli hienoa panna se alulle Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa. Haluan kiittää Pohjoismaiden neuvoston jäseniä monista konkreettisista ehdotuksista, joita voimme hyödyntää tulevassa visiotyössä, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann.

Monia käytännön ehdotuksia

Pohjoismaiden neuvoston eri puolueryhmät ja valiokunnat tekivät keskustelussa useita avauksia, jotka liittyivät vihreään, kilpailukykyiseen ja sosiaalisesti kestävään Pohjolaan.

Monet valiokunnat ehdottivat puheenvuoroissaan pohjoismaisen liikennepolitiikan ministerineuvoston perustamista, jota Pohjoismaiden neuvosto on ajanut vuodesta 2018 lähtien. Monissa puheenvuoroissa vaadittiin myös rajaestetyön jatkamista ja lisäpanostuksia rajaesteiden poistamiseen. Tasa-arvotyön edistäminen sekä nuorten, mielenterveysongelmia kokevien ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tukeminen toistuivat nekin monissa puheissa.

– Pohjoismaiden neuvosto arvostaa suuresti sitä, että saamme olla mukana ja tehdä uuteen toimintasuunnitelmaan liittyviä aloitteita näin aikaisessa vaiheessa. Toivomme läheistä yhteistyötä ministerineuvoston kanssa. Haluamme auttaa luomaan toimintasuunnitelman, joka vie meidät lähemmäksi visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena, sanoo Pohjoismaiden neuvoston presidentti Jorodd Asphjell.

Pohjoismaiden neuvosto tekee seuraavaksi Pohjoismaiden ministerineuvostolle kirjallisia ehdotuksia toimintasuunnitelman valmistelun tueksi. Sen jälkeen visiotyö jatkuu, ja lopullinen toimintasuunnitelma on määrä käsitellä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa vuoden 2024 lopussa.