Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Demokrati, säkerhet och klimat - ledord i Nordiska rådets internationella strategi

21.03.23 | Nyhed
Helge Orten
Fotograf
Eyþór Árnason/norden.org
Nordiska rådet ska vara en global aktör för demokrati, mänskliga rättigheter och den gröna omställningen. Detta enligt Nordiska rådets internationella strategi, som godkändes under Temasessionen i Reykjavik.

- Vi står inför stora utmaningar. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skakat om säkerhetsläget i Europa. Samtidigt står vi inför en akut klimatkris. Internationellt samarbete har aldrig varit viktigare än nu. I nuläget är Norden mer enat än någonsin och medborgarna vill ha ett ännu tätare nordiskt samarbete. Nordens främsta prioritet ska vara att försvara demokrati, fred och mänskliga rättigheter och stärka vårt partnerskap med likasinnade länder, säger Helge Orten, vicepresident för Nordiska rådet. 

Tre områden prioriteras i den internationella strategin: Säkerhet i Norden och Nordens närområde, den regelbaserade världsordningen och den nordiska välfärdsmodellen, hållbar utveckling i Norden och globalt. Dessutom betonas vikten av att de nordiska länderna ska samarbeta ännu närmare för att tillsammans möta kommande utmaningar. Strategin godkändes vid Nordiska rådets temasession i Reykjavik den 15 mars.

Klimatklockan tickar

- De eskalerade klimatförändringarna förvärrar de utmaningar vi står inför. Norden har resurserna för att visa vägen och bli den mest hållbara regionen i världen. Vi måste föra en dialog internationellt för att påskynda den gröna omställningen, fortsätter Helge Orten. 

I internationella strategin betonas den gröna omställningen som en förutsättning för välfärd och säkerhet i världen. Då ökade klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald påverkar tillgängligheten till mat, vatten, energi och andra naturresurser. Nordiska rådet ska vara pådrivande i sina internationella samarbeten för att den gröna omställningen genomförs och går snabbare.  

Välfärdsmodellen stärker vår resiliens

- Att upprätthålla den nordiska välfärdsmodellen är kanske det bästa sättet att möta kraven på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vår resiliens i olika krissituationer beror på vår välfärdsmodell. En viktig del av vårt internationella samarbete är därför att dela våra erfarenheter av den nordiska välfärdsmodellen, säger Erkki Tuomioja, tidigare president för Nordiska rådet.  

I strategin lyfts den nordiska välfärdsmodellen upp som ett viktigt bidrag till det globala samfundet. Nordiska rådet anser att Norden i detta avseende har mycket kunskap att dela med sig av till resten av världen.  

Jämlikhet ska vara självklart

Strategin lägger ett särskilt fokus på människor vars rättigheter hotas på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsvariation.

- Jämlikhet är en grundpelare i de nordiska länderna samhällena, likaså demokrati och rättssäkerhet. Dessa värderingar är under stor press och Norden kan göra skillnad genom att alltid vara en tydlig röst som står upp för dessa värderingar, säger Helge Orten.