Erna Solberg: Mielenterveyden ongelmien ehkäisyssä ei ole edistytty kylliksi, siksi haluamme vahvistaa alan pohjoismaista yhteistyötä.

27.02.17 | Uutinen
Erna Solberg, nordisk toppmøte om unges psykiske helse 27. februar 2017 i Oslo
– Lapsiin ja nuoriin on panostettu pohjoismaisittain vahvasti ja se ilahduttaa minua. Aihe on yksi vaikeista yhteiskunnallisista haasteistamme. Siksi Pohjoismaat vaihtavat kokemuksia yhteisistä haasteista ja ottavat toisiltaan oppia, Norjan pääministeri Erna Solberg totesi avatessaan 27. helmikuuta nuorten mielenterveyttä ja elämänlaatua kartoittavan pohjoismaisen huippukokouksen.

Norjan pääministeri tähdensi, että Pohjoismaiden on entistä paremmin pystyttävä tavoittamaan ne lapset ja nuoret, joilla on vaikeaa. Noin 15–20 prosentilla 3–18-vuotiaista lapsista ja nuorista on psyykkisiä ongelmia, jotka vaikuttavat heidän arkeensa. Terveyspalveluiden, koulutussektorin ja työ- ja hyvinvointisektorin on tehtävä parempaa yhteistyötä, jotta ongelmat havaitaan ajoissa, Solberg sanoi ja viittasi samalla uuteen kolmivuotiseen pohjoismaiseen hankkeeseen, joka tulee vahvistamaan monialaista yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä.

– Mielenterveyden ongelmien ehkäisyssä ei ole edistytty kylliksi, siksi haluamme vahvistaa alan pohjoismaista yhteistyötä lasten ja nuorten elämänlaadun parantamiseksi, Erna Solberg totesi. Hänen mukaansa Pohjoismailla on vielä työtä tehtävänä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi mielenterveyden alalla vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteemme on, että Pohjola on tulevaisuudessa maailman paras paikka elää ja kasvaa.

Varhainen puuttuminen on tärkeää

– Meidän tulee entistä varhaisemmassa vaiheessa tavoittaa ne lapset ja nuoret, joilla on vaikeaa. Se tarkoittaa, että meidän tulee kansanterveystyössä ajatella terveyttä edistävästi ja ennaltaehkäisevästi, myös mielenterveysasioissa. Tämä tarkoittaa päivähoitoa, koulua, työelämää ja omaa lähiympäristöä, Norjan terveys- ja peruspalveluministeri Bent Høie totesi.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin Dagfinn Høybråtenin mukaan pohjoismainen malli on uhattuna, jos emme jatkossa kykene auttamaan mielenterveyden ongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria.

– Yhteiskuntamallimme jatkuvuus lepää tulevien sukupolvien harteilla. On meidän tehtävämme tarjota heille edellytykset sen ylläpitämiseen. Siksi mielenterveyskysymykset ovat niin tärkeitä. Tavoitteemme on, että Pohjola on tulevaisuudessa maailman paras paikka elää ja kasvaa, Høybråten sanoi.

 Pääsihteerin blogi:

Huippukokouksen järjestelyistä vastaa Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Norjan hallitus. Kokous on osa Norjan Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuutta 2017 ja se jatkuu huomenna 28. helmikuuta. Tällöin pureudutaan muun muassa siihen, miten onnistumme jatkossa saamaan yhä useamman mielenterveyden ongelmista kärsivän nuoren suorittamaan koulutuksen ja osallistumaan aktiivisesti muuttuvaan työelämään.