Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Erna Solberg: – Vi er ikke gode nok på psykisk helse i dag, derfor styrker vi det nordiske samarbeidet

27.02.17 | Nyhed
Erna Solberg, nordisk toppmøte om unges psykiske helse 27. februar 2017 i Oslo
– Jeg er glad for det sterke nordiske engasjementet for barn og unge. Dette er en av våre vanskelige samfunnsoppgaver. Derfor utveksler de nordiske landene erfaringer om våre felles utfordringer og lærer av hverandre, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet det nordiske toppmøtet 27. februar om unges psykiske helse og livskvalitet i Norden.

Den norske statsministeren er opptatt av at de nordiske landene må bli flinkere til å fange opp barn- og unge som sliter. Mellom 15 og 20 prosent av barn og unge fra 3 til 18 år har psykiske helseutfordringer som preger dem i hverdagen. Helsetjenesten, utdanningssektoren og arbeids- og velferdssektoren må samarbeide bedre for å fange opp problemene, sa Solberg, og viste til et nytt 3-årig prosjekt i nordisk regi som skal fremme tverrfaglig samarbeid på tvers av de ulike forvaltningsetatene.

– Vi er ikke gode nok på psykisk helse i dag, derfor styrker vi det nordiske samarbeidet om barn- og unges livskvalitet, sa Erna Solberg, som mener de nordiske landene har en jobb å gjøre for å innfri bærekraftsmålene på psykisk helse området innen 2030.

Vår ambisjon er at Norden skal være det beste stedet i verden å vokse opp.

Tidlig innsats er viktig

– Vi må bli flinkere til å se barn og unges utfordringer så tidlig som mulig. Det betyr at vi må tenke helsefremmende og forebyggende der god psykisk folkehelse skapes: I barnehagen, i klasserommet, på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, mener den nordiske modellen er truet dersom vi ikke evner å hjelpe barn- og unge med psykiske lidelser bedre i fremtiden.

– Det er de fremtidige generasjoner som skal ivareta vår samfunnsmodell. Det må vi gjøre dem istand til å klare, derfor er psykisk helse et helt sentralt tema. Vår ambisjon er at Norden skal være det beste stedet i verden å vokse opp, sa Høybråten.

 Generalsekretærens blogg:

Toppmøtet blir arrangert av Nordisk ministerråd og den norske regjeringen som et ledd i det norske formannskapet i ministerrådet 2017, og fortsetter 28. februar. Da handler det om hvordan vi kan få flere unge med psykiske helseutfordringer til å gjennomføre utdanning og delta aktivt i et arbeidsliv i endring.