Hallituksilta entistä vahvempi toimeksianto Rajaesteneuvostolle

31.10.17 | Uutinen
Frank Bakke-Jensen
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Ihmisten ja yritysten asettumisesta kaikkialle Pohjoismaihin on tehtävä entistä helpompaa, pohjoismaiset yhteistyöministerit toteavat. Tänään he antoivat Rajaesteneuvostolle entistä vahvemman toimeksiannon, jonka tarkoituksena on saada poliittisia ratkaisuja rajaesteisiin.

– Tämä on yksi monesta osatekijästä pyrkiessämme toteuttamaan pääministereiden visiota Pohjolasta maailman integroituneimpana alueena, Norjan pohjoismainen yhteistyöministeri Frank Bakke-Jensen totesi pääministereiden tekemän päätöksen jälkeen tänään Helsingissä. 

Mahdollisuus työskennellä, opiskella ja asua kaikissa Pohjoismaissa on pohjoismaisen yhteistyön tärkein tulos. Sitä mieltä on lähes puolet tuoreeseen kyselytutkimukseen osallistuneista pohjoismaalaisista. 

Mahdollisuutta rajoittavat kuitenkin edelleen toisistaan eroavat kansalliset säännöt, joiden seurauksena ihmiset voivat joutua vaikeuksiin, eivät ehkä saa työttömyyskorvauksiaan ajoissa eivätkä oikeutta harjoittelupaikkaan tai kuljetuspalveluun uudessa asuinmaassaan.

Ratkaisuja rajaesteisiin

– Meidän on raivattava esteitä ja poistettava tiedonpuutetta, jotka vaikeuttavat monin eri tavoin Pohjoismaiden välillä tapahtuvaa muuttamista, pendelöintiä, opiskelua tai yritystoimintaa. Teemme aktiivisesti töitä tämän eteen Rajaesteneuvostossa, toteaa pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ulkoministeri Margot Wallström Ruotsista, josta tulee vuodenvaihteessa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Norjan jälkeen.

Neljän viime vuoden aikana Rajaesteneuvosto on Pohjoismaiden hallitusten toimeksiannosta torjunut rajaesteitä, jotka jarruttavat työntekoa ja kasvua Pohjoismaissa. Rajaesteneuvosto valitsee rajaesteistä tärkeimmät, joihin pyritään löytämään ratkaisu asianomaisissa ministeriöissä.

33 rajaestettä selvitetty

Ajalla 1. tammikuuta 2014–31. elokuuta 2017 Rajaesteneuvosto on selvittänyt 33 rajaestettä. Näistä 24 on ratkaistu ja 9 poistettu, koska niihin ei ole löydetty ratkaisua. Sen myötä liikkuvuusmahdollisuudet ovat parantuneet muun muassa ruotsalaisille moottorikelkan kuljettajille, nuorille islantilaisille työnhakijoille ja yliopistotutkinnon suorittaneille grönlantilaisille. Lisäksi on saatu yksinkertaistettua työkoneiden vientiä Norjaan.

Enemmän poliittista voimaa

Rajaesteneuvosto saa nyt uuden entistä vahvemman toimeksiannon, jonka myötä sillä on enemmän poliittista voimaa hallitusten painostamiseen. Lisäksi selvennetään, että Rajaesteneuvoston tulee edistää pääministereiden visiota Pohjoismaista ”maailman integroituneimpana alueena”.

Rajaesteneuvoston kansalliset edustajat saavat muun muassa enemmän toimintavapauksia, esimerkiksi mahdollisuuden kutsua kokoon kokouksia asianomaisten ministerien, työmarkkinaosapuolten ja muiden rajaesteiden ratkaisemista edistävien toimijoiden kanssa. Toimeksiannon mukaan Rajaesteneuvoston kansallisilla jäsenillä tulee olla laaja verkosto oman maansa hallituksen kansliassa ministerien ja korkeiden virkamiesten keskuudessa.

Entistä enemmän ja entistä tärkeämpiä esteitä poistettava

– Pidän tätä tunnustuksena neljän viime vuoden aikana Rajaesteneuvostossa tekemällemme työlle, ja on tietenkin hyvin myönteistä, että toimeksiantomme selkiytyy nyt entisestään, sanoo Rajaesteneuvoston vuoden 2017 puheenjohtaja Svein Ludvigsen.

Tavoitetaso kohoaa entisestään niin, että Rajaesteneuvoston tavoitteena on saada hallitukset selvittämään 8–12 rajaestettä vuosittain (aiemmin 5–10 estettä). Rajaesteneuvoston tavoitteena on priorisoida eniten vapaaseen liikkuvuuteen vaikuttavia esteitä.

Uutta on myös se, että Rajaesteneuvoston tavoitteen mukaan jäseninä tulisi olla yhtä monta naista kuin miestä.

Maailman integroitunein alue

Samanaikaisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten saa yhteistyöministerien toimeksiannosta tehtäväksi laatia toimintasuunnitelman siitä, miten visio maailman integroituneimmasta alueesta toteutetaan. 

– Tämä on merkki siitä, että Rajaesteneuvoston työ nähdään osana suurta yhtenäistä kokonaisuutta, Dagfinn Høybråten sanoo.

 Noin 65 000 pohjoismaalaista asuu yhdessä Pohjoismaassa ja työskentelee toisessa. Pohjoismaiset rajatyöntekijät kasvattavat Pohjoismaiden taloutta vuosittain yhteensä 5,3 miljardilla eurolla, minkä lisäksi maat säästävät miljardeja työttömyyskorvauksissa. 

Ota yhteyttä