Regeringarna ger Gränshinderrådet ett skarpare mandat

31.10.17 | Nyhet
Frank Bakke-Jensen
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Det måste bli ännu lättare för människor och företag att etablera sig var som helst i Norden, anser de nordiska samarbetsministrarna. Idag gav de ett starkare mandat åt Gränshinderrådet, som ska pressa fram politiska lösningar på gränshinder.

- Det här är en av många byggstenar när vi jobbar för att uppnå statsministrarnas vision - att Norden ska bli världens mest integrerade region, sa Frank Bakke-Jensen, Norges minister för nordiskt samarbete, strax efter samarbetsministrarnas beslut i Helsingfors idag. 

Möjligheten att utnyttja hela Norden som arbets-, studie- och bosättningsområde är det viktigaste resultatet av det nordiska samarbetet, det anser nästan hälften av de tillfrågade nordborna i en färsk opinionsundersökning. 

Men fortfarande begränsas möjligheten av motstridiga nationella regelverk som kan göra att människor kommer i kläm, de får kanske inte sin a-kassa i tid, de får inte rätt till praktikplats eller färdtjänst i det nya bosättningslandet.

Pressar fram lösningar

- De hinder och den brist på information som på olika sätt gör det svårare att flytta, pendla, studera eller driva företag över gränserna i Norden måste bli färre. Det kommer vi att arbeta aktivt för i Gränshinderrådet,  säger Margot Wallström,  utrikesminister med ansvar för nordiskt samarbete i Sverige som vid årsskiftet övertar ordförandeskapet i  Nordiska ministerrådet efter Norge.

De senaste fyra åren har Gränshinderrådet haft de nordiska regeringarnas uppdrag att bekämpa de gränshinder som bromsar jobb och tillväxt i Norden. Rådet prioriterar de viktigaste gränshindren och försöker sedan driva fram en lösning hos berörda departement.

33 gränshinder avklarade

Under perioden 1 januari 2014-31 augusti 2017 har Gränshinderrådet avklarat 33 gränshinder. Det innebär att 24 gränshinder har lösts och 9 avskrivits som inte lösbara. Det har bland annat resulterat i förbättrad rörlighet för svenska snöskoterförare, unga isländska arbetssökande, universitetsutbildade grönlänningar och en förenklad process vid  införsel av  arbetsmaskiner till  Norge.

Större politisk kraft

Nu får Gränshinderrådet ett nytt och förstärkt mandat för att med större politisk kraft kunna driva på regeringarna. Det tydliggörs att Gränshinderrådet ska bidra till att förverkliga statsministrarnas vision om Norden som ”världens mest integrerade region”.

Bland annat får de nationella representanterna större frihet att agera, genom att exempelvis kalla till möten med berörda ministrar, med arbetsmarknadens parter och andra aktörer som kan bidra till att lösa gränshindren. I mandatet står att de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet ska vara personer som har ett stort nätverk i sitt lands regeringskansli, på minister- och högre tjänstemannanivå.

Fler och viktigare hinder ska avskaffas

- Jag ser det här som ett erkännande av det arbete vi i Gränshinderrådet gjort under de fyra åren, och det är naturligtvis mycket positivt att vårt mandat nu blir ännu tydligare, säger  Svein Ludvigsen, ordförande i Gränshinderrådet under 2017.

Ambitionerna ökar så att Gränshinderrådet ska förmå regeringarna att  avklara mellan 8 och 12 gränshinder per år, (tidigare mellan 5 och 10). Rådet ska prioritera de hinder som har störst betydelse för den fria rörligheten.

Nytt är också att rådet ska sträva efter att ha lika många kvinnor som män.

Den mest integrerade regionen

Samtidigt får Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet, samarbetsministrarnas uppdrag att lägga fram en handlingsplan för hur man ska uppfylla visionen om världens mest integrerade region. 

-  Det här är ett uttryck för att man ser Gränshinderrådets arbete i ett större och enhetligt sammanhang, säger Dagfinn Høybråten.

 Omkring 65 000 nordiska medborgare bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Tillsammans bidrar de nordiska gränspendlarna med 5,3 miljarder euro till den nordiska ekonomin, samtidigt som länderna sparar in arbetslöshetsersättningar i miljardbelopp. 

Contact information