Hyvinvointialalle yhteispohjoismainen maisterintutkinto

11.02.15 | Uutinen
Grensen mellom Norge og Sverige
Valokuvaaja
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Kevään 2015 aikana julkistetaan neljän uuden Nordic Master -ohjelman hakuilmoitus. Yksi näistä on varattu hyvinvointialalle ja se rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Kestävä pohjoismainen hyvinvointi -ohjelmasta.

Pohjoismaiset maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja niiden laajuus on vähintään 120 ECTS-pistettä. Muuten ohjelmat ovat hyvin erilaisia, koska tähän mennessä toteutetut 21 ohjelmaa ovat ulottuneet meriteollisuus- ja insinööriopinnoista aina lasinpuhaltamiseen ja kulttuurijohtamiseen.

Yksi neljästä tänä vuonna julkistettavasta ohjelmasta käsittelee hyvinvointia. Aihe tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Hakijat saavat tulkita teemaa haluamallaan tavalla, ja useat muutkin ammattialat kuin terveydenhuolto- ja sosiaaliala voivat tulla kyseeseen.

Vähintään kolme pohjoismaista yliopistoa ja korkeakoulua voi yhdessä hakea Pohjoismaiden ministerineuvostolta enintään 1,5 miljoonan Tanskan kruunun rahoitusta pohjoismaisen maisteriohjelman aloittamiseen. Kussakin ohjelmassa tulee olla yksi koordinoiva yliopisto ja vähintään kaksi muuta kumppaniyliopistoa.

Maisteriohjelman perustamishakemukset lähetetään Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukseen CIMOon Suomessa. Lisätietoa uusista maisteriohjelmista julkistetaan sivustossa www.nordicmaster.org maaliskuun kuluessa.