Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Fellesnordisk mastergrad om velferd

11.02.15 | Nyhed
Grensen mellom Norge og Sverige
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org
I løpet av våren 2015 vil det bli utlyst fire nye Nordic Master-programmer. Ett av disse er øremerket velferd som tema og finansieres av Nordisk ministerråds program, Holdbar nordisk velferd.

Nordic Master-programmene er engelskspråklige og omfatter minst 120 ECTS. Ellers er de svært varierte, da de til nå 21 fellesnordiske mastergradene har vært bredt ut over en rekke forskjellige fagfelt, fra marine- og ingeniørstudier til studier innen glassblåsing og kulturelt lederskap.

Ett av de fire programmene som lyses ut i år skal handle om velferd. Emnet åpner imidlertid for mange muligheter. Det er opp til søkerne selv å tolke temaet, og flere fagområder kan være relevante – ikke kun helse- og sosialfag.

Minst tre nordiske universiteter og/eller høyskoler kan i fellesskap søke om midler på opp til 1,5 millioner DKK fra Nordisk ministerråd for å starte et Nordic Master-program. Hvert program skal ha ett universitet med rollen som koordinator, og minst to andre med som partnere.

Søknad om støtte til å opprette masterprogrammer rettes til Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) i Finland. Mer informasjon om utlysningen er å finne på www.nordicmaster.org i løpet av mars.