Kansalaisyhteiskunta kotouttamisen keskiössä

17.08.20 | Uutinen
.
Valokuvaaja
Yadid Levy/norden.org
Kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kansalaisjärjestöt auttavat varsinkin luomaan verkostoja ja kontakteja, jotka pohjustavat uusien sosiaalisten suhteiden syntyä. Se taas lisää työmahdollisuuksia ja vahvistaa sidettä uuteen kotimaahan, ilmenee uudesta pohjoismaisesta raportista Learning to live in a new country – everyday social integration.

Pohjoismaiden ministerineuvoston kotouttamisohjelma tukee ja edistää työtä, jossa kehitetään kansalaisyhteiskunnan kotouttamismenetelmiä ja tehdään sen panosta tunnetuksi. Työ on poikinut raportin Learning to live in a new country – everyday social integration, jonka on laatinut Nordregio Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen toimeksiannosta.

Kansalaisyhteiskunnan toimijat tärkeitä 

Raportin alkuosa valottaa kansalaisyhteiskunnan kotouttamistoimien kirjoa ja merkitystä. Punaisen Ristin kaltaiset järjestöt tarjoavat monipuolista toimintaa kielikahviloista mentoriohjelmiin ja arjen askareissa auttamiseen. Kokonaisuutena järjestöt luovat lisää mahdollisuuksia inhimillisille kohtaamisille ja vahvistavat sitä kautta yhteenkuuluvuutta. Tämä vaikuttaa kotoutumiseen varsinkin harvaan asutuilla alueilla, joilla on järkevää antaa sosiaalinen integraatio vakiintuneiden toimijoiden vastuulle.

 

Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä

Raportin jälkiosa valottaa sitä, miten kansalaisyhteiskunta ja viranomaiset voivat lisätä kotouttamisyhteistyötään ja mitkä ovat yhteistyön ominaispiirteet eri Pohjoismaissa. Norjassa painotetaan pakolaisten aktiivista osallistumista kansalaisyhteiskuntaan. Toisissa maissa taas tuetaan järjestötoimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisen eristäytymisen vähentäminen.