Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Civilsamfundet er nøglespiller for integrationen

17.08.20 | Nyhet
.
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Civilsamfundet spiller en betydelig rolle i forhold til at sikre flygtninge og indvandreres integration, særligt i forhold til at skabe netværk og kontakter som grundlag for nye sociale relationer. Det øger jobmulighederne og styrker tilhørsforholdet til det nye hjemland, viser den nordiske rapport: Learning to live in a new country – everyday social integration.


Nordisk Ministerråds integrationsprogram bidrager til og støtter, at der udvikles metoder og skabes synlighed om civilsamfundets bidrag til integration i Norden. Et resultat af dette er udgivelse af rapporten: Learning to live in a new country – everyday social integration, udarbejdet af Nordregio for Nordens Velfærdscenter.

Civilsamfundet er vigtige aktører 

Rapporten belyser i første del betydningen og variationen af civilsamfunds tiltag som fremme integration. Organisationer som Røde Kors tilbyder et bredt udsnit af aktiviteter; sprogcafeer, mentorprogrammer og hjælp til praktiske gøremål. Samlet bidrager organisationerne til at der etableres flere arenaer for det mellemmenneskelige møde og dermed øget sammenhængskraft. Dette har særligt betydning for integration i områder med lav befolkningstæthed, hvor det er fordelagtigt at etablerede aktører har ansvar for integration på den sociale arena.

 

Samarbejde mellem myndigheder og civilsamfund

Den anden del belyser, hvorledes civilsamfund og myndigheder kan arbejde sammen om integration, og hvad der karakteriserer samarbejdet i de forskellige nordiske lande. Nogle lægger vægt på flygtninges aktive engagement i civilsamfundet, andre i at fremme civilsamfundsorganisationers indsats i forhold til at nedbringe social isolation.