Kulttuuriomaisuuteen kohdistuva rikollisuus – lainsäädäntö ja oikeuskäytännöt Pohjoismaissa

01.12.17 | Uutinen
Nordiske lover
Valokuvaaja
Eivind Sætre
Oslossa järjestetään 12.–13. joulukuuta pohjoismainen seminaari kulttuuriomaisuuteen kohdistuvasta rikollisuudesta. Seminaarissa tarkastellaan lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöjä eri Pohjoismaissa. Tilaisuuden tarkoituksena on lähentää Pohjolan oikeus- ja kulttuurialojen yhteistyötä ja käynnistää vuoropuhelu tiiviimmästä yhteistyöstä kulttuuriomaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi, ääriryhmien rahoittamisen estämiseksi ja maailman kulttuuriperinnön suojelun parantamiseksi.

Seminaari on jatkoa Pohjoismaiden kulttuuriministereiden aloitteesta Oslossa vuonna 2015 järjestetylle seminaarille, joka käsitteli kulttuuriesineiden laitonta kauppaa. Seminaarin järjestävät Norjan kulttuuriministeriö ja Oslon yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Se on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan puheenjohtajakauden 2017 ohjelmaa.

Tarkoituksena on kohdistaa huomiota Pohjoismaiden lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöihin. Ajankohtaisena kysymyksenä pohditaan sitä, miten eri Pohjoismaat arvioivat Euroopan neuvoston uutta yleissopimusta kulttuuriomaisuuteen kohdistuvasta rikollisuudesta.

Tietoa ilmoittautumisesta sekä ohjelmaluonnos ovat osoitteessa www.kulturkrim.no. Ilmoittautumisaika päättyy 5. joulukuuta.