Kulturkriminalitet - regelverk og rettspraksis i Norden

01.12.17 | Nyhet
Nordiske lover
Fotograf
Eivind Sætre
12. og 13. desember avholdes det et nordisk seminar om kulturkriminalitet i Oslo. Seminaret vil omhandle regelverk og rettspraksis i Norden, og har til hensikt å bringe de juridiske og kulturfaglige miljøene i Norden nærmere sammen for å diskutere tettere samarbeid om å forhindre kulturkriminalitet, motvirke finansiering av ekstremistgrupper og bidra til et bedre vern av verdens kulturarv.

Seminaret er en oppfølging av den nordiske fagkonferansen om ulovlig handel med kulturgjenstander i Oslo i 2015, som ble initiert av de nordiske kulturministrene. Arrangørene er Kulturdepartementet i Norge og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Seminaret er en del av Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017.

Det vil settes søkelys på de nordiske lands regelverk og rettspraksis, og et aktuelt spørsmål vil være hvordan de enkelte land vurderer Europarådets nye konvensjon om kulturkriminalitet.

Se påmeldingsinformasjon og foreløpig program på www.kulturkrim.no. Påmeldingsfrist 5. desember.