Sisältö

20.04.21 | Uutinen

Naiset oletettua aktiivisempia väkivaltaisissa ääriliikkeissä

Yhteensä 15 prosenttia väkivaltaisten ääriliikkeiden jäsenistä on naisia, mikä on huomattavasti enemmän kuin tutkijat ovat tähän saakka olettaneet. Myös rikollisessa toiminnassa naisilla on aktiivinen rooli. Tiedot ilmenevät Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta uudesta raporti...

14.04.21 | Uutinen

Keskustelua Färsaarten aborttilainsäädännöstä

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta pohti tämänviikkoisessa kokouksessaan Färsaarten aborttilainsäädäntöä ja tasa-arvoasioita. Valiokunta päätti palata aiheeseen tulevassa kokouksessa, johon se kutsuu alan asiantuntijoita ja YK:n edustajia valottamaan asiaa tarkem...

26.03.20 | Tiedot

Tietoa pohjoismaisesta oikeusyhteistyöstä

Pohjoismaiden oikeusministerit tekevät yhteistyötä, joka liittyy Pohjoismaiden integraation, sosiaalisen kestävyyden ja vapaan liikkuvuuden haasteisiin. Niitä ovat muun muassa monikansallinen rikollisuus, pohjoismaiset rajaesteet ja oikeusturvan vaaliminen.