Sisältö

  05.05.22 | Uutinen

  Uusi raportti: tuomioistuinten digitalisaatio vahvistaa oikeusturvaa

  Vaikka oikeuslaitos on luonnostaan konservatiivinen, pohjoismaiset tuomioistuimet ovat kuluneen vuosikymmenen aikana asteittain uudistuneet ja ottaneet käyttöön digitaalista tekniikkaa. Tanska on muita Pohjoismaita edellä tuomioistuinten digitalisaatiossa. Silläkin on silti paljon opitt...

  21.04.22 | Uutinen

  Ennätysmäärä halusi lisätietoja Pohjolasta vuonna 2021

  Vuosi 2021 oli ennätysvuosi Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalvelulle. Info Pohjolan sivustossa oli ennätysmäärä vierailuja ja sivunäyttöjä, ja myös neuvontapalvelun vastaamien kysymysten määrä rikkoi ennätykset.

  20.12.21 | Tiedot

  Rajaesteneuvoston toimeksianto 2022–2024

  Suotuisten edellytysten varmistaminen vapaalle liikkuvuudelle ja kaupalle on keskeinen kysymys pohjoismaisessa yhteistyössä. Samalla se on tärkeä osa työtä, jossa pyritään saavuttamaan visio Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena vuoteen 2030 mennessä.