Sisältö

27.10.20 | Uutinen

Yhdessä rakennusalalla esiintyvää rikollisuutta vastaan

Rakennusalalla esiintyvän rikollisuuden torjuminen on Pohjoismaiden yhteisen edun mukaista. Pohjoismaiden vihreä vasemmisto -puolueryhmä ehdottaa nyt useita tähän liittyviä toimenpiteitä, joista yhtenä on kansallisten yritysrekisterien perustaminen. Rekisterien tulisi olla kaikkien Pohj...

09.09.19 | Uutinen

Felles nordisk innsats mot korrupsjon og hvitvasking

Korrupsjon og hvitvasking hemmer den økonomiske utviklingen, øker ulikhetene i samfunnet, hindrer fri konkurranse og undergraver demokratiet. Den ødelegger for menneskers mulighet til å få tjenester på like vilkår og gjør alvorlig skade på samfunnsøkonomien. De nordiske justisministre ø...

26.03.20 | Tiedot

Tietoa pohjoismaisesta oikeusyhteistyöstä

Pohjoismaiden oikeusministerit tekevät yhteistyötä, joka liittyy Pohjoismaiden integraation, sosiaalisen kestävyyden ja vapaan liikkuvuuden haasteisiin. Niitä ovat muun muassa monikansallinen rikollisuus, pohjoismaiset rajaesteet ja oikeusturvan vaaliminen.