Lähisuhdeväkivaltaa aiotaan ehkäistä

18.09.23 | Uutinen
violence against women
Photographer
Daniel Martinez/unsplash
Pohjoismaiden oikeusministerit keskustelivat lähisuhdeväkivallan ehkäisystä kokouksessaan Reykjavikissa 18. syyskuuta 2023.

Pohjola on jo pitkään ollut tasa-arvon edelläkävijä, mutta lähisuhdeväkivalta on silti ongelma kaikissa Pohjoismaissa. Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn tehostaminen voisikin pelastaa ihmishenkiä ja suojata nykyistä useampia väkivallan tuhoisilta seurauksilta. Oikeusministerit jakoivat kokouksessa kokemuksiaan menetelmistä, joilla lähisuhdeväkivaltaan voidaan puuttua jo aikaisessa vaiheessa.

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten Pohjoismaat voisivat nykyistä paremmin varmistaa, että väkivalta- ja hyväksikäyttötapauksia priorisoidaan riittävästi koko oikeusprosessin ajan. Lisäksi pohdittiin, millä keinoilla Pohjoismaat voisivat saavuttaa Istanbulin sopimuksen suositukset. Istanbulin sopimus on kaikkien Pohjoismaiden allekirjoittama kansainvälinen yleissopimus, joka käsittelee naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumista.

Osaamisen vaihto tekee Pohjolasta turvallisemman

Pohjoismaisen osaamisen kannalta on tärkeää, että maat vaihtavat tietoja ja kokemuksia kansallisista toimenpiteistä ja menetelmistä. Pohjoismaiden oikeusministerit keskustelivat monista ajankohtaisista aiheista, kuten nuorisorikollisuuden torjunnasta ja mahdollisuudesta käyttää geneettistä sukututkimusta törkeiden rikosten ja kuolemaan johtavien väkivaltatapausten tutkinnassa.

– Nyt tarvitaan entistä varhaisempaa puuttumista ja laaja-alaisempia toimia, jotta koti olisi turvallinen paikka ja voisimme torjua nuorisorikollisuutta. Maiden välinen kokemustenvaihto tuottaa merkittävää pohjoismaista lisäarvoa. Yhdessä meidän on mahdollista saada nopeammin aikaan punnittuja toimenpide-esityksiä, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann.

Oikeusasioiden pohjoismaista yhteistyötä

Pohjoismaiden oikeusministerit tapaavat pohjoismaisen yhteistyön alaisuudessa kerran vuodessa. Kokoukset valmistelee virkamieskomitea, joka koostuu Pohjoismaiden oikeusministeriöiden virkamiehistä. Valmistelun lisäksi virkamieskomitea vastaa myös ministerien päätösten toteutuksesta ja seurannasta. Virkamieskomitea kokoontuu yleensä kolme kertaa vuodessa.

Contact information