Våld i nära relationer ska förebyggas

18.09.23 | Nyhet
violence against women
Fotograf
Daniel Martinez/unsplash
De nordiska justitieministrarna diskuterade förebyggandet av våld i nära relationer på deras möte i Reykjavik den 18 september 2023.

Norden har länge legat i framkant när det gäller jämställdhet. Trots det är våld i nära relationer ett problem i alla nordiska länder. Att bättre kunna förebygga våld i nära relationer skulle kunna rädda fler liv och skydda fler individer från våldets förödande konsekvenser. På mötet delades nordiska erfarenheter om metoder för att tidigt kunna sätta stopp för våld i hemmet.

Under mötet diskuterades även hur Norden kan bli bättre på att säkerställa att fall av våld och övergrepp får nödvändig prioritet under hela rättprocessen. Samt hur de nordiska länderna kan nå rekommendationerna från Istanbulkonventionen. Istanbulkonventionen är ett internationellt avtal för att skydda barn och kvinnor mot våld, som alla nordiska länder har undertecknat.

Kunskapsutbyte ger ett tryggare Norden

Utbyte av information och erfarenheter om nationella åtgärder och metoder i inom det rättsliga området är viktigt för ett nordiskt kompetensbyggande. De nordiska justitieministrarna diskuterade och utbyte erfarenheter om flera aktuella ämnen under mötet såsom förebyggandet av ungdomskriminalitet och möjligheten till att använda genetisk släktforskning i utredningar av grov brottslighet och dödligt våld.

-Vi ska kunna agera tidigt och mer omfattande när det handlar om att skapa trygghet i hemmet eller förbygga ungdomskriminalitet. Det har ett stort nordiskt mervärde att länderna delar med sig av sina erfarenheter. Tillsammans kan vi snabbare få fram genomtänkta beslutsunderlag för åtgärder, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann.

Norden samarbetar om justitiefrågor

De nordiska justitieministrarna träffas en gång om året i nordisk regi. Mötena förbereds av en tjänstemannakommitté med tjänstemän från de nordiska justitie­­departementen. Tjänstemannakommittén ansvarar för att förbereda mötena samt för att verkställa och följa upp ministrarnas beslut. Tjänstemannakommittén sammanträder normalt tre gånger per år.

Kontakt