Löfven valmiina vuoden 2018 puheenjohtajakauteen

31.10.17 | Uutinen
Stefan Löfven
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
”Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen” ovat avainsanoja Ruotsin tulevalla puheenjohtajakaudella. Stefan Löfven esitteli poliittisia priorisointejaan Pohjoismaiden parlamentaarikoille ja ministereille, jotka olivat tänään koolla Eduskuntatalossa.

– Luottamus ja yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja avoimuus ovat pohjoismaisen yhteiskuntamallin ominaisia piirteitä. Meillä on edessämme haasteita, jotka ovat vaarassa lisätä maidemme sisäisiä sekä niiden välisiä kuiluja, Ruotsin pääministeri Stefan Löfven totesi esitellessään puheenjohtajakauden ohjelman Pohjoismaiden neuvoston täysistunnolle.

Pohjoismaat pitävät kiinni Pariisin ilmastosopimuksesta

Heti ohjelman ensimmäisellä sivulla painotetaan, että Pohjoismaat pitävät kiinni Pariisin ilmastosopimuksesta ja Agenda 2030 -ohjelmasta – jotka ovat kansainvälisiä sopimuksia ilmaston pelastamiseksi ja kestävän maailman rakentamiseksi.   

– Tarvitsemme hyvin laajoja toimia Pariisiin ilmastosopimuksen ja Agenda 2030 -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi – niin Pohjoismaissa kuin globaalistikin. Sen vuoksi haluamme lisätä biotalouden, kestävän rakentamisen ja ilmastomyönteisten liikenneratkaisujen parissa tehtävää yhteistyötä, Stefan Löfven sanoi. 

Kun puheenjohtajuus vuodenvaihteessa siirtyy Norjalta Ruotsille, työ jatkuu useissa suurissa yhteistyöhankkeissa, kuten pääministereiden Nordic Solutions to Global Challanges -aloitteen parissa, joka on Pohjoismaiden kansainvälinen vastaus YK:n Agenda 2030 -ohjelmaan. 

"Digital North" 

Digitalisaatio on toistuva teema Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelmassa tämänhetkisen Norjan ohjelman tapaan. Ruotsi jatkaa työtä IT-ministereiden Digital North -konferenssissa huhtikuussa 2017 antaman julkilausuman täytäntöön panemiseksi. Tavoitteena on kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten, yritysten, tuotteiden ja palvelujen liikkumavapautta Pohjoismaissa.

Lisäksi Ruotsi käynnistää neljä kolmivuotista hanketta, joissa pohjoismaisen kokemustenvaihdon katsotaan tuovan lisäarvoa Pohjoismaiden kansalaisille.

Fossiilittomia kaupunkeja ja etähoitopalveluita

Ruotsin hankkeet:

  1. Etähoitopalveluita koskevien ratkaisujen kehittäminen. Sen osatavoitteen mukaan sähköisille resepteille tulee luoda toimintaedellytykset Pohjoismaiden maarajojen välillä vuoteen 2021 mennessä.
  2. Sosioekonomisesti syrjäytyneiden nuorten eriytymisen ehkäiseminen
  3. Ilmastoälykkään liikkuvuuden edistäminen Pohjoismaiden kaupungeissa
  4. Kestävän arkkitehtuurin ja suunnittelun foorumin luominen ja teollisen puurakentamisen edistäminen.

Tasa-arvo uusilla työmarkkinoilla

Ruotsi järjestää myös useita pohjoismaisia konferensseja muun muassa digitalisaation ja robotisaation vaikutuksista työmarkkinoille, ulkomailla syntyneiden naisten vaikeuksista päästä Pohjoismaiden työmarkkinoille sekä kansainvälisen konferenssin miehistä, tasa-arvosta ja maskuliinisuudesta.

Ruotsi käynnistää myös pohjoismaisen selvityksen siitä, miten eläkkeistä saadaan tasa-arvoisempia.

 

 

 

 

 

Contact information