Löfven klar for formannskap 2018

31.10.17 | Nyhet
Stefan Löfven
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
“Inkluderende, trygt og innovativt” er stikkordene for det svenske formannskapet neste år. Stefan Löfven presenterte sine politiske prioriteringer for parlamentarikere og ministre fra hele Norden som var samlet i riksdagshuset i Helsingfors i dag.

– Tillit og likhet, likestilling og åpenhet – det er karakteristiske trekk ved den nordiske samfunnsmodellen. Vi tar utgangspunkt i en rekke utfordringer som truer med å øke kløftene i, og mellom, landen våre, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven da han presenterte formannskapsprogrammet i plenum under Nordisk råds sesjon.

Norden holder fast ved Parisavtalen

Allerede på første side i programmet poengteres det at de nordiske landene holder fast ved Parisavtalen og Agenda 2030 – altså de internasjonale overenskomstene som handler om å redde klimaet og bygge en bærekraftig verden.

– Det trengs gjennomgripende tiltak hvis vi skal nå målene i Parisavtalen og Agenda 2030 – både i Norden og globalt. Derfor vil vi få opp farten på samarbeidet om bioøkonomi, bærekraftig byggevirksomhet og klimasmart transport, sa Stefan Löfven. 

Når Norge overlater formannsklubba til Sverige ved årsskiftet, fortsetter arbeidet med å drive flere sterke samarbeidsprosjekter, som blant annet Nordic Solutions to Global Challenges, statsministrenes utadrettede initiativ som er et nordisk svar på FNs Agenda 2030. 

"Digital North" 

Digitaliseringen går nå som en rød tråd gjennom det svenske formannskapsprogrammet, i likhet med det pågående norske. Sverige arbeider videre med å gjennomføre deklarasjonen som ble vedtatt av IT-ministrene på Digital North-konferansen i april 2017. Hensikten er å utvikle digitale løsninger som øker bevegelsesfriheten for mennesker, bedrifter, varer og tjenester i Norden.

Dessuten lanserer Sverige tre fireårige prosjekter der man mener at nordisk kunnskapsutveksling vil gi en merverdi til innbyggerne.

Fossilfrie byer og omsorg på avstand

Prosjektene handler om:

  1. Å utvikle løsninger for omsorg på avstand. Et delmål er at e-resepter skal ha forutsetninger for å fungere over landegrensene i Norden innen år 2021.
  2. Å motvirke segregering for økonomisk utsatte unge.
  3. Å støtte omstillingen til klimasmart transport i nordiske byer.
  4. Å skape en plattform for bærekraftig arkitektur og design og fremme industrielt bygg i tre.

Likestilling på nytt arbeidsmarked

Sverige kommer også til å arrangere en rekke nordiske konferanser, blant annet om digitaliseringens og robotiseringens effekter på arbeidsmarkedet, om vanskene for utenlandsfødte kvinner med å få adgang til arbeidsmarkedet i Norden, og en internasjonal konferanse om menn, likestilling og maskulinitet.

Sverige kommer også til å initiere en nordisk studie om hvordan pensjonene kan bli mer likestilte.

 

 

 

 

 

Kontakt