Löfven redo för ordförandeskap 2018

31.10.17 | Nyhet
Stefan Löfven
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
”Inkluderande, tryggt och innovativt” är ledorden för det svenska ordförandeskapet nästa år. Stefan Löfven presenterade sina politiska priorieringar inför parlamentariker och ministrar från hela Norden som samlats i riksdagshuset i Helsingfors idag.

- Tillit och jämlikhet, jämställdhet och öppenhet  - det är utmärkande drag för den nordiska samhällsmodellen. Vi tar avstamp i en rad utmaningar som riskerar att öka klyftorna inom, och mellan, våra länder, sa Sveriges statsminister  Stefan Löfven när han presenterade ordförandeskapsprogrammet i plenum på Nordiska rådets session.

Norden står fast vid Parisavtalet

Redan på den första sidan i programmet poängteras att de nordiska länderna står fast vid Parisavtalet och Agenda 2030 – alltså de internationella överenskommelser som handlar om att rädda klimatet och bygga en hållbar värld.   

- Genomgripande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030 – i Norden såväl som globalt. Därför vill vi växla upp samarbetet kring bioekonomi, hållbart byggande och klimatsmarta transporter, sa Stefan Löfven. 

När Norge lämnar över ordförandeklubban till Sverige vid årsskiftet, fortsätter arbetet med att driva flera starka samarbetsprojekt, som bland annat Nordic Solutions to global Challanges, statsministrarnas utåtriktade initiativ som är ett nordiskt svar på FN:s Agenda 2030. 

"Digital North" 

Digitaliseringen går som en röd tråd genom det svenska ordförandeskapsprogrammet, liksom det nu pågående norska. Sverige arbetar vidare på att genomföra den deklaration som togs av IT-ministrarna på Digital North- konferensen i april 2017. Syftet är att utveckla digitala lösningar som ökar rörelsefriheten för människor, företag, varor och tjänster i Norden.

Dessutom lanserar Sverige fyra treåriga projekt, där man anser att ett nordiskt kunskapsutbyte kommer att ge ett mervärde till medborgarna.

Fossilfria städer och vård på distans

Projekten handlar om:

  1. Att utveckla lösningar för vård på distans. Ett delmål är att e-recept ska ha förutsättningar att fungera över landsgränserna i Norden innan år 2021.
  2. Att motverka segregation för ekonomisk utsatta unga.
  3. Att stödja omställningen till klimatsmarta transporter i nordiska städer
  4. Att skapa en plattform för hållbar arkitektur och design, och främja industriellt byggande i trä.

Jämställdhet på ny arbetsmarknad

Sverige kommer också att arrangera en rad nordiska konferenser, bland annat om digitaliseringens och robotiseringens effekter på arbetsmarknaden, om svårigheten för utrikesfödda kvinnor att få tillträde till arbetsmarknaden i Norden, och en internationell konferens om män, jämställdhet och maskulinitet.

Sverige kommer även att initiera en nordisk studie om hur pensionerna kan bli mer jämställda.

 

 

 

 

 

Contact information