Löfven er klar til formandskabet i 2018

31.10.17 | Nyhed
Stefan Löfven
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
”Inkluderende, trygt og innovativt” er nøgleordene for det svenske formandskab næste år. Stefan Löfven præsenterede sine politiske prioriteringer for parlamentarikere og ministre fra hele Norden, som var samlet i Riksdagshuset i Helsingfors i dag.

– Tillid og lighed, ligestilling og åbenhed er helt centrale elementer i den nordiske samfundsmodel. Vi tager afsæt i en række udfordringer, som risikerer at øge kløfterne i og mellem vores lande, sagde Sveriges statsminister, Stefan Löfven, da han præsenterede formandskabsprogrammet i plenum på Nordisk Råds session.

Norden holder fast i Parisaftalen

Allerede på den første side i programmet understreges det, at de nordiske lande holder fast i Parisaftalen og Agenda 2030. Det er de internationale aftaler, som handler om at redde klimaet og skabe en bæredygtig verden.   

– Vi har brug for gennemgribende indsatser, hvis vi skal nå målene i Parisaftalen og Agenda 2030, både i Norden og globalt. Derfor vil vi skrue op for samarbejdet om bioøkonomi, bæredygtigt byggeri og klimavenlig transport, sagde Stefan Löfven. 

Når Norge overlader formandskabet til Sverige ved årsskiftet, fortsætter arbejdet med flere stærke samarbejdsprojekter, herunder Nordic Solutions to Global Challenges. Det er statsministrenes udadrettede initiativ, som er et nordisk svar på FN's Agenda 2030. 

"Digital North" 

Digitaliseringen udgør en rød tråd i det svenske formandskabsprogram, ligesom tilfældet er i det igangværende norske formandskabsprogram. Sverige fortsætter arbejdet med at gennemføre den erklæring, som blev vedtaget af it-ministrene på Digital North-konferencen i april 2017. Formålet er at udvikle digitale løsninger, som øger bevægeligheden for mennesker, virksomheder, varer og tjenesteydelser i Norden.

Desuden lancerer Sverige fire treårige projekter, hvor vurderingen er, at et nordisk samarbejde vil skabe merværdi for borgerne.

Fossilfri byer og telemedicin

Projekterne handler om:

  1. At udvikle løsninger inden for telemedicin. Et delmål er, at online-recepter skal kunne fungere på tværs af landegrænserne i Norden inden 2012.
  2. At modvirke segregation af økonomisk udsatte unge.
  3. At støtte omstillingen til klimavenlig transport i nordiske byer.
  4. At skabe en platform for bæredygtig arkitektur og bæredygtigt design, og at fremme industrielt byggeri i træ.

Ligestilling på det nye arbejdsmarked

Sverige vil også arrangere en række nordiske konferencer, blandt andet om digitaliseringens og automatiseringens effekter på arbejdsmarkedet, om problemerne med at få udenlandsk fødte kvinder ind på arbejdsmarkederne i Norden samt en international konference om mænd, ligestilling og maskulinitet.

Sverige vil desuden initiere en nordisk undersøgelse af, hvordan pensioner kan blive mere ligestillede.

 

 

 

 

 

Kontakt