Matilda af Hällströmistä Pohjoismaiden neuvoston edustaja Brysseliin

15.09.17 | Uutinen
Matilda af Hällström
Valokuvaaja
Astrid Laura Neergaard
Pohjoismaiden neuvosto on avannut toimiston Brysselissä ja valinnut suomalaisen Matilda af Hällströmin EU-kysymysten asiantuntijaksi. Hän on neuvoston ensimmäinen työntekijä Brysselissä.

Matilda af Hällström aloitti työnsä syyskuussa. Hänen tehtäviinsä kuuluu luoda verkostoja, jotka ovat merkittäviä Pohjoismaiden neuvoston ja EU-parlamentin välisen yhteistyön kannalta. Keskeisellä sijalla ovat kontaktit etenkin Pohjoismaiden europarlamentaarikkojen ja muiden Brysselin pohjoismaisten toimijoiden kanssa.

– Tehtävänäni on edustaa Pohjoismaiden neuvostoa Brysselissä ja tunnistaa Pohjoismaille keskeisiä kysymyksiä. Toimin myös tiedonvälittäjänä Kööpenhaminassa toimivan Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön ja Brysselin välillä. On tärkeää muistaa, että kaikki Pohjoismaat eivät ole EU:n jäseniä, mutta edustan silti myös EU:n ulkopuolella olevia Pohjoismaita, Matilda af Hällström toteaa.

Tehtävänäni on edustaa Pohjoismaiden neuvostoa Brysselissä ja tunnistaa Pohjoismaille keskeisiä kysymyksiä. Toimin myös tiedonvälittäjänä Kööpenhaminassa toimivan Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön ja Brysselin välillä.

Bryssel ja EU ovat Matilda af Hällströmille tuttuja jo entuudestaan. Hän on asunut Brysselissä vuodesta 2015 lähtien ja työskennellyt muun muassa Helsinki EU Office -toimistossa ja viestintätoimisto Milttonissa sekä avustanut europarlamentaarikko Nils Torvaldsia. Hän on lisäksi ollut Helsingissä sijaitsevan ulkoasiainministeriön Eurooppa-osaston palveluksessa.

Kansainvälinen koulutus

Matilda af Hällströmillä on kaksoistutkinto Skotlannin St. Andrewsin yliopistosta, minkä lisäksi hän on opiskellut Helsingin yliopistossa ja Pariisissa. Kotoisin af Hällström on Espoosta.

Pohjoismaiden neuvostolla ei ole aiemmin ollut toimistoa Brysselissä. Moni neuvoston käsittelemistä kysymyksistä on kuitenkin kytköksissä EU:hun, ja siksi neuvosto päätti Kööpenhaminan istunnossa vuonna 2016 perustaa toimiston Brysseliin. Työsuhde on määräaikainen ja kestoltaan vuoden mutta pidennettävissä kahdella vuodella.

Matilda af Hällström tulee työssään olemaan tiiviisti yhteydessä myös Pohjoismaiden ministerineuvostoon.