Matilda af Hällström er Nordisk råds kvinne i Brussel

15.09.17 | Nyhet
Matilda af Hällström
Fotograf
Astrid Laura Neergaard
Nordisk råd har ansatt Matilda af Hällström fra Finland som rådgiver i EU-spørmål. Hun er rådets første medarbeider i EU-hovedkvarteret i Brussel.

Matilda af Hällström innledet sitt arbeid i Brussel i september. Hennes oppgaver omfatter å skape nettverk som er vesentlige for samarbeidet mellom Nordisk råd og EU-parlamentet. Blant annet blir det en hel del kontakter med de nordiske EU-parlamentarikerne og andre nordiske aktører i Brussel.

– Mitt oppdrag er å representere Nordisk råd i Brussel og forsøke å fange opp spørsmål som er av relevans for Norden. Jeg skal også fungere som et informasjonsledd mellom Nordisk råds sekretariat i København og Brussel. Vi må huske at ikke alle de nordiske landene er med i EU, men jeg representerer alle, også de som står utenfor, sier Matilda af Hällström.

Mitt oppdrag er å representere Nordisk råd i Brussel og forsøke å fange opp spørsmål som er av relevans for Norden. Jeg skal også fungere som et informasjonsledd mellom Nordisk råds sekretariat i København og Brussel.

Brussel og EU er velkjente for Matilda af Hällström fra før. Hun har bodd i Brussel siden 2015 og blant annet arbeidet for Helsinki EU Office, kommunikasjonsselskapet Miltton og den finske EU-parlamentarikeren Nils Torvalds. Hun har også erfaring fra utenriksministeriets Europa-avdeling i Helsingfors.

Internasjonal utdanning

Matilda af Hällström har dobbelteksamen fra University of St. Andrews i Skottland og har også studert ved Helsingfors universitet og i Paris. Hun kommer opprinnelig fra Esbo i Finland.

Nordisk råd har ikke tidligere hatt noe kontor i Brussel. Men mange av spørsmålene som rådet behandler, har kobling til EU, og under sesjonen i København i 2016 vedtok rådet å opprette et kontor i Brussel. Tjenesten er en tidsbegrenset prosjektansettelse på et år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

Matilda af Hällström kommer i sitt arbeid også til å ha nær dialog med Nordisk ministerråds sekretariat.