Ministerit vaalivat Pohjoismaiden edelläkävijäasemaa energia- ja ilmastoalalla

22.05.18 | Uutinen
Energiministermöte 2018
Valokuvaaja
Matts Lindqvist/norden.org
Pohjoismaiden energiaministerit lupaavat vahvistaa Pohjoismaiden globaalia johtajuutta ilmastoviisaiden energiaratkaisujen alalla. Tämä on yksi monista kohdista julkilausumassa, jonka ministerit hyväksyivät kokouksessaan 22. toukokuuta. Julkilausuma kytkeytyy vahvasti kansainvälisiin Clean Energy Ministerial- ja Mission Innovation ‑yhteistyöelimiin, jotka tapaavat tällä viikolla Juutinrauman alueella ja joihin osallistuu maailman suurimpien talouksien ministerejä.

Pohjoismaiden ministerit puoltavat julkilausumassaan vahvasti nykyistä kestävämmän energiatuotannon kehittämistä Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimuksen ja kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. Ministerit lupaavat muun muassa jatkossakin kehittää Pohjoismaita edelläkävijäalueena, jossa integroidaan uusiutuvaa energiaa sähkömarkkinoille, luodaan energiatehokkuusratkaisuja ja kehitetään älykästä energiaa. Tavoitteena on varmistaa se, että alueella on jatkossakin käytössä kaikkein yhtenäisimmät ilmastoviisaat energiaratkaisut.

Ministerit ovat tyytyväisiä siihen, miten vahvasti pohjoismaiset yritykset ja organisaatiot vauhdittavat vihreään talouteen siirtymistä. He kehottavat myös lisäämään julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä.

– Energia on kestävän kehityksen saavuttamisen keskiössä. Pohjoismaat ovat alan kansainvälisiä kärkimaita, ja siitä haluamme pitää kiinni myös jatkossa. Pyrimme vahvistamaan Pohjoismaiden globaalia johtajuutta, joka liittyy puhtaan energian innovaatioihin ja myös kestävien energiaratkaisujen vientiin, sanoo Ruotsin koordinaatio- ja energiaministeri Ibrahim Baylan, joka toimii Pohjoismaiden energiaministerien puheenjohtajana vuonna 2018.

Julkilausumassa nostetaan esille myös energiatutkimus. Ministerit haluavat lisätä pohjoismaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä, joka keskittyy vihreään energiaan, energiatehokkuuteen sekä energiajärjestelmiin. Ministerit lupaavat lisäksi jatkossakin välittää viestiä siitä, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen talouskasvusta tinkimättä on sekä mahdollista että hyödyllistä, mistä Pohjola on hyvänä esimerkkinä.

Julkilausuma hyväksyttiin Lundissa pidetyssä ministerikokouksessa osana kiivastahtista kansainvälistä energiaviikkoa. Kööpenhaminassa ja Malmössä on samalla meneillään Clean Energy Ministerial 9- ja Mission Innovation 3 ‑ministerikokoukset, jotka pyrkivät antamaan potkua vihreään talouteen siirtymiselle. Kokouksiin osallistuu kaikkien G20-maiden ja Pohjoismaiden energiaministerien lisäksi alan ammattilaisia koko maailmasta, ja ne tarjoavat oivallisen tilaisuuden Pohjoismaiden ilmastoviisaiden energiaratkaisujen esittelyyn.

Pohjoismaat ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat yhdessä EU-komission kanssa CEM9:n ja MI3:n järjestäjiä. Kokousten yhteydessä järjestetään vielä Nordic Clean Energy Week, joka tarjoaa useita energiatapahtumia koko viikon ajan 21.–25. toukokuuta.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa ja Färsaaret.