Ministrar slår vakt om nordiskt ledarskap på klimatsmart energi

22.05.18 | Nyhet
Energiministermöte 2018
Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org
De nordiska energiministrarna lovar stärka Nordens globala ledarskap inom klimatsmart energi. Det är ett av flera budskap i en deklaration som ministrarna antog på ett möte den 22 maj. Deklarationen anknyter starkt till internationella samarbetsorganen Clean Energy Ministerial och Mission Innovation som möts i Öresund under veckan och som samlar ministrar från världens största ekonomier.

I deklarationen tar de nordiska ministrarna starkt ställning för en utveckling mot en mer hållbar energiproduktion med utgångspunkt i klimatavtalet i Paris 2015 och de globala hållbarhetsmålen. Ministrarna lovar bland annat fortsätta utveckla Norden som en föregångsregion vad gäller integrering av förnybar energi, lösningar kring energieffektivitet och klimatsmart energi. Målet är att säkerställa att regionen fortsatt har de mest integrerade och intelligenta klimatsmarta energilösningarna.

Ministrarna välkomnar det starka engagemang som finns i nordiska företag och organisationer när det gäller att driva på den gröna omställningen och uppmanar till ökat samarbete mellan det offentliga och privata.

- Energi spelar en central roll i arbetet med att uppnå en hållbar utveckling. Norden ligger i framkant på det området i internationell jämförelse och det vill vi fortsätta att göra. Vi ska sträva efter att stärka det globala nordiska ledarskapet när det gäller innovationer inom ren energi och även när det gäller export av hållbara energilösningar, säger Sveriges samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, som är ordförande för de nordiska energiministrarna under 2018.

Också energiforskningen lyfts fram i deklarationen. Ministrarna vill satsa på ökat nordiskt samarbete inom forskning, utveckling och innovationer inom klimatsmart energi, energieffektivisering och energisystem. Dessutom lovar ministrarna fortsätta föra fram att en minskning av koldioxidutsläpp och en fortsatt ekonomisk tillväxt är både genomförbart och gynnsamt, ett faktum som Norden är ett gott exempel på.

Deklarationen antogs på ett möte i Lund i samband med den pågående internationella energiveckan i Köpenhamn och Malmö, där Clean Energy Ministerial 9 och Mission Innovation 3 sammanträder för att driva på den gröna omställningen. Mötena samlar bland annat energiministrar från alla G20-länder och de nordiska länderna samt branschfolk från hela världen, och det är ett ypperligt tillfälle att visa upp nordiska klimatsmarta energilösningar.

De nordiska länderna och Nordiska ministerrådet är tillsammans med EU-kommissionen medarrangörer för CEM9 och MI3. Parallellt hålls Nordic Clean Energy Week, som bjuder på en rad energievenemang under hela veckan den 21-25 maj.

Deklarationen har undertecknats av Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna och Åland.