Ministre slår ring rundt nordisk lederskap innenfor klimasmart energi

22.05.18 | Nyhet
Energiministermöte 2018
Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org
De nordiske energiministrene lover å styrke Nordens globale lederskap innenfor klimasmart energi. Det er et av flere budskap i en deklarasjon ministrene vedtok på et møte 22. mai. Deklarasjonen har klar tilknytning til de internasjonale samarbeidsorganene Clean Energy Ministerial og Mission Innovation, som møtes i Øresund denne uken, og som samler ministre fra verdens største økonomier.

I deklarasjonen tar de nordiske ministrene sterkt til orde for en utvikling mot en mer bærekraftig energiproduksjon med utgangspunkt i klimaavtalen i Paris 2015 og de globale bærekraftmålene. Ministrene lover blant annet å fortsette å utvikle Norden som en foregangsregion når det gjelder integrering av fornybar energi, energieffektivitetsløsninger og klimasmart energi. Målet er å sikre at regionen fortsatt har de mest integrerte og intelligente klimasmarte energiløsningene.

Ministrene er glade for det sterke engasjementet som finnes i nordiske bedrifter og organisasjoner når det gjelder å drive fram det grønne skiftet, og oppfordrer til økt samarbeid mellom det offentlige og det private.

– Energi spiller en sentral rolle i arbeidet med å oppnå en bærekraftig utvikling. Norden ligger i forkant på dette området internasjonalt, og det vil vi fortsette å gjøre. Vi skal strebe etter å styrke det globale nordiske lederskapet når det gjelder innovasjoner innenfor ren energi, og også når det gjelder eksport av bærekraftige energiløsninger, sier Sveriges samordnings- og energiminister Ibrahim Baylan, som er leder for de nordiske energiministrene i 2018.

Også energiforskningen framheves i deklarasjonen. Ministrene vil satse på økt nordisk samarbeid innenfor forskning, utvikling og innovasjoner på områdene klimasmart energi, energieffektivisering og energisystemer. Dessuten lover ministrene å fortsette å framheve at reduksjon av CO2-utslipp og fortsatt økonomisk vekst er både gjennomførbart og gunstig, et faktum Norden er et godt eksempel på.

Deklarasjonen ble vedtatt på et møte i Lund i forbindelse med den pågående internasjonale energiuken i København og Malmö, der Clean Energy Ministerial 9 og Mission Innovation 3 kommer sammen for å fremme det grønne skiftet. Møtene samler blant annet energiministre fra alle G20-landene og de nordiske landene samt bransjefolk fra hele verden, og det er en ypperlig anledning til å vise fram nordiske klimasmarte energiløsninger.

De nordiske landene og Nordisk ministerråd er sammen med EU-kommisjonen medarrangører for CEM9 og MI3. Parallelt avholdes Nordic Clean Energy Week, som byr på en rekke energiarrangementer hele uken 21.–25. mai.

Deklarasjonen er undertegnet av Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene og Åland.