Mitkä ovat kestävän kehityksen pohjoismaiset kärkikunnat?

30.01.18 | Uutinen
Mennesker ved bro
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan jo paikallistasolla eri puolilla Pohjolaa. Nyt Pohjoismaiden ministerineuvosto teettää selvityksen siitä, mitkä kunnat edistävät kestävää kehitystä aktiivisesti. Tarkoituksena on vauhdittaa tiedon jakamista yli maarajojen.

Pohjoismaat ovat sitoutuneet toteuttamaan Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta edistääkseen siten maailman taloudellista, ekologista ja sosiaalista kehitystä.

Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee maiden panostuksia Sukupolvi 2030 -ohjelmalla, jonka tarkoituksena on edistää pohjoismaista Agenda 2030 -työtä jakamalla tietoa, tuottamalla analyyseja ja toteuttamalla tavoitteellisia toimia.

– Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden hallitusten on hyvä tietää, millä tavoin kunnat edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Selvityksessä pyritään tunnistamaan kuntien avuntarpeet sekä hallitusten ja ministerineuvoston mahdollisuudet auttaa kuntia kestävyystyössä, kertoo Nordregion hankepäällikkö Nora Sánchez Gassen.

– Pohjoismaiden kuntien välinen tiedonvaihto voi auttaa tehostamaan pohjoismaista Agenda 2030 -työtä. Kunnille on myös inspiroivaa päästä esittelemään, miten ne toteuttavat kansainvälistä toimintaohjelmaa, Sánchez Gassen sanoo.

Nordregio järjestää Tukholmassa 9. toukokuuta seminaarin, jossa valotetaan paikallisen kestävyystyön parhaita käytäntöjä. Seminaarilla pyritään helpottamaan kuntien välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Kesäksi koostetaan lisäksi esite saaduista hyvistä kokemuksista ja esimerkeistä.