Hvilke nordiske kommuner ligger i front i bærekraftig utvikling?

30.01.18 | Nyhet
Mennesker ved bro
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
De globale bærekraftmålene implementeres allerede på lokalt nivå rundt omkring i Norden. Nå vil Nordisk ministerråd kartlegge kommunene som aktivt arbeider med bærekraftig utvikling, for å få fart på kunnskapsutvekslingen over landegrensene.

De nordiske landene har forpliktet seg til å implementere Agenda 2030 med de 17 bærekraftmålene for å fremme økonomisk, økologisk og sosial bærekraft verden over.

Nordisk ministerråd støtter opp om de nordiske landenes tiltak med bærekraftprogrammet Generation 2030, som blant annet skal bidra med kunnskapsdeling, analyser og målrettede tiltak for å effektivisere arbeidet med Agenda 2030 i Norden.

– Det er viktig både for Nordisk ministerråd og for de nordiske regjeringene å få vite hvordan kommunene jobber med bærekraftmålene. Kartleggingen skal identifisere hva kommunene trenger hjelp med, og hva regjeringene og ministerrådet kan gjøre for å støtte dem i bærekraftarbeidet, sier Nora Sánchez Gassen, prosjektleder hos Nordregio, ministerrådets forskningssenter for regional utvikling, som gjennomfører prosjektet.

– Kunnskapsdelingen de nordiske kommunene imellom kan bidra til en mer effektiv innsats i arbeidet med Agenda 2030 i Norden. Det er også inspirerende for kommunene å få vise hvordan de jobber med den globale bærekraftagendaen, sier Sánchez Gassen.

Nordregio arrangerer et seminar i Stockholm 9. mai om hvordan man på beste måte jobber med bærekraftmålene på lokalt nivå. Seminaret skal legge til rette for kunnskapsutveksling og samarbeid mellom kommunene. En brosjyre med gode erfaringer og eksempler blir utarbeidet til sommeren.