Vilka är de nordiska föregångskommunerna inom hållbar utveckling?

30.01.18 | Nyhet
Mennesker ved bro
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
De globala hållbarhetsmålen implementeras redan på lokal nivå runtom i Norden. Nu låter Nordiska ministerrådet kartlägga de kommuner som aktivt arbetar med hållbar utveckling för att få fart på kunskapsdelningen över landsgränserna.

De nordiska länderna har förbundit sig att implementera Agenda 2030 med de 17 hållbarhetsmålen för att främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet världen över.

Nordiska ministerrådet stöttar upp om de nordiska ländernas insatser med hållbarhetsprogrammet Generation 2030, som bland annat ska bidra med kunskapsdelning, analyser och målinriktade insatser för att effektivera arbetet med Agenda 2030 i Norden.

– Det är viktigt för såväl Nordiska ministerrådet som för de nordiska regeringarna att få veta hur kommunerna jobbar med hållbarhetsmålen. Kartläggningen ska identifiera vad kommunerna behöver hjälp med, och vad regeringarna och ministerrådet kan göra för att stöda dem i hållbarhetsarbetet, säger Nora Sánchez Gassen, projektledare på Nordregio, ministerrådets forskningscenter for regional utveckling, som genomför projektet.

– Kunskapsdelningen de nordiska kommunerna emellan kan bidra till en mer effektiv insats i arbetet med Agenda 2030 i Norden. Det är också inspirerande för kommunerna att få visa hur de jobbar med den globala hållbarhetsagendan, säger Sánchez Gassen.

Nordregio arrangerar ett seminarium den 9 maj i Stockholm om hur man på bästa sätt jobbar med hållbarhetsmålen på lokal nivå. Seminariet ska underlätta kunskapsutbyte och samarbete kommunerna emellan. En broschyr med goda erfarenheter och exempel sammanställs under sommaren.