Hvilke nordiske kommuner er i front inden for bæredygtig udvikling?

30.01.18 | Nyhed
Mennesker ved bro
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling implementeres allerede på lokalt niveau rundt om i Norden. Nu vil Nordisk Ministerråd kortlægge de kommuner, som arbejder aktivt med bæredygtig udvikling, for at sætte gang i vidensdelingen på tværs af landegrænserne.

De nordiske lande har forpligtet sig til at implementere Agenda 2030, som indeholder de 17 bæredygtighedsmål, for at fremme økonomisk, økologisk og social bæredygtighed i hele verden.

Nordisk Ministerråd bakker op om de nordiske landes indsatser gennem programmet for bæredygtighed, Generation 2030, som blandt andet skal bidrage med vidensdeling, analyser og målrettede indsatser for at effektivisere arbejdet med Agenda 2030 i Norden.

– Det er vigtigt for både Nordisk Ministerråd og de nordiske regeringer at finde ud af, hvordan kommunerne arbejder med bæredygtighedsmålene. Kortlægningen skal identificere, hvad kommunerne har brug for hjælp med, og hvad regeringerne og ministerrådet kan gøre for at støtte kommunerne i bæredygtighedsarbejdet, siger Nora Sánchez Gassen, projektleder i Nordregio, ministerrådets forskningscenter for regional udvikling, som står for gennemførelsen af projektet.

– Vidensdelingen mellem de nordiske kommuner kan bidrage til en mere effektiv indsats i arbejdet med Agenda 2030 i Norden. Det er også inspirerende for kommunerne at kunne vise, hvordan de arbejder med den globale agenda for bæredygtighed, siger Sánchez Gassen.

Nordregio afholder et seminar den 9. maj i Stockholm, om hvordan man bedst arbejder med bæredygtighedsmålene på lokalt niveau. Seminaret skal fremme vidensdeling og samarbejde mellem kommunerne. Der bliver udarbejdet en brochure med gode erfaringer og eksempler i løbet af sommeren.