Nordic Innovation House - vihreää valoa New Yorkin pohjoismaiselle yrityshautomolle

14.02.17 | Uutinen
Frukt og grønt og taxi i New York
Valokuvaaja
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Viisi Pohjoismaata avaa keväällä New Yorkissa Nordic Innovation House -yrityshautomon. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama hanke auttaa lupaavia ja kunnianhimoisia pohjoismaisia uusien yritysten perustajia lyömään itsensä läpi amerikkalaisilla markkinoilla.

New Yorkin hanke sai alkunsa Silicon Valleyn menestyksekkäästä Nordic Innovation Housesta, joka on kehittynyt alueella tärkeäksi foorumiksi pohjoismaisille startup-yrityksille. Kaikkien Pohjoismaiden julkiset organisaatiot ovat nyt yhdistäneet voimansa avatakseen New Yorkiin Nordic Innovation House -yrityshautomon.

New Yorkin yrityshautomon rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto Oslossa sijaitsevan Nordic Innovationin kautta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten on iloinen voidessaan todeta pohjoismaisen yhteistyön johtavan konkreettisiin esimerkkeihin aloitteista, jotka voivat auttaa pohjoismaisia yrityksiä vakiinnuttamaan toimintaansa kansainvälisesti ja edesauttaa Pohjoismaiden kestävää kasvua.

– Olen hyvin iloinen siitä, että voimme vahvistaa elinkeinoelämän pohjoismaista yhteistyötä New Yorkin Nordic Innovation Housen avulla. Tämä on tärkeä askel, jolla voidaan edistää pohjoismaisten startup-yritysten pääsyä USA:n markkinoille ja menestymistä siellä. Uusien yritysten perustajille ja startup-yrityksille tarkoitettu vakaa yhteispohjoismainen foorumi avaa uusia ovia tiiviimpään yhteistyöhön, ja ennen kaikkea se antaa Pohjoismaille erinomaisen mahdollisuuden kasvaa yhdessä entistä voimakkaammiksi, Høybråten sanoo.

Apua lupaavimmille

Nordic Innovation Housen odotetaan aloittelevan yrityshautomotoimintaansa keväällä 2017, ja täydellä teholla se käynnistyy syksyllä. Toiminta aloitetaan kolmivuotisena pilottiprojektina, jonka jälkeen sen on tarkoitus olla omarahoitteinen.

Innovaatiotaloon haetaan nyt johtajaa vastaamaan toiminnasta.

New Yorkin toiminnan tavoitteena on tarjota uusien yritysten perustajille kollektiivin lisäksi juridista apua sekä kirjanpitoon, verotukseen ja työlupiin liittyvää neuvontaa. Ajatuksena on myös, että yrityshautomo auttaisi kaikkein lupaavimpia pohjoismaisia yrityksiä saamaan pehmeän laskun Amerikan itärannikolle.

Uusien yritysten perustajille ja startup-yrityksille tarkoitettu vankka yhteispohjoismainen foorumi avaa uusia ovia tiiviimpään yhteistyöhön ja ennen kaikkea se antaa Pohjoismaille erinomaisen mahdollisuuden kasvaa yhdessä entistä voimakkaammiksi.

Nordic Innovation House tulee sijaitsemaan Manhattanilla, ja siellä on aluksi 10 toimistopaikkaa. Jokaiselle Pohjoismaalle on kaksi paikkaa, ja muiden maiden mahdollisia tyhjiä paikkoja on tarkoitus hyödyntää joustavasti.

Yritysten valinta perustuu tiettyihin kriteereihin, jotka ovat kaikkien Pohjoismaiden yrityksille samat. Kukin maa kvalifioi ”omat” yrityksensä. Valinta tehdään maasta maahan -periaatteella, ja lopullisen päätöksen tekee työryhmä yhteistyössä ohjelmapäällikön kanssa.

Hyvä esimerkki pohjoismaisesta yhteistyöstä

Aloittavien yritysten toimintaympäristö on hieman erilainen kuin Silicon Valleyssä, ja Nordic Innovation House haluaakin tarjota mahdollisuuksia suuremmalle kirjolle pohjoismaisia startup-yrityksiä.

 – Tämä on hyvä esimerkki pohjoismaisesta yhteistyöstä käytännössä! Olen itse ollut New Yorkissa ja kokenut yrityksen perustamiseen liittyvän kulttuurin kohdattuani kaupungin startup-yrittäjiä ja yritysten perustajia, sanoo Norjan elinkeinoministeri Monica Mæland, joka uskoo kunnianhimoisten pohjoismaisten yritysten perustajien arvostavan aloitetta.

Norja toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2017.

 – Pohjoismainen innovaatiotalo tulee edistämään norjalaisten yritysten perustajien toimintaympäristöä entisestään. Kyse on sekä jo vakiintuneista yrityksistä että niistä, joiden tavoitteena on panostaa toimintaan entistä enemmän. Pienille norjalaisille toimintaympäristöille voi olla paljon hyötyä yhteistyöstä pohjoismaisten kollegoiden kanssa suurilla amerikkalaisilla markkinoilla, hän lisää.

New Yorkin Nordic Innovation House, vahva pohjoismainen aloite:

Hanketta koordinoi Innovasjon Norge yhteistyössä Norjan pääkonsulaatin ja norjalais-amerikkalaisen kauppakamarin (NACC) kanssa. Hankkeeseen osallistuvat seuraavat organisaatiot:

  • Ruotsin pääkonsulaatti yhteistyössä Business Sweden ja Team Sweden -organisaatioiden kanssa
  • Innovation Center Denmark
  • Suomen pääkonsulaatti yhteistyössä Team Finlandin kanssa (FinPro ja Tekes)
  • Innovation Center Iceland yhteistyössä Islannin pääkonsulaatin ja Promote Icelandin kanssa