Grønt lys for Nordic Innovation House i New York

14.02.17 | Nyhet
Frukt og grønt og taxi i New York
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
De fem nordiske landene åpner Nordic Innovation House i New York i løpet av våren. Prosjektet som finansieres av Nordisk ministerråd, skal hjelpe lovende og ambisiøse nordiske gründere med å slå gjennom i det amerikanske markedet.

Prosjektet i New York kommer fra suksessen Nordic Innovation House i Silicon Valley, som har utviklet seg til å bli en viktig plattform for nordiske startup-bedrifter i den regionen. Nå har statlige organisasjoner fra alle de fem nordiske landene slått seg sammen for å åpne inkubatorkontoret Nordic Innovation House i New York.

Inkubatoren i New York finansieres av Nordisk ministerråd via Nordisk Innovasjon i Oslo.

Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, er glad for å se at nordisk samarbeid kan føre til konkrete eksempler på initiativer som kan hjelpe nordiske bedrifter å etablere seg internasjonalt og bidra til bærekraftig vekst i Norden.

– Jeg er veldig glad for at vi styrker det nordiske næringslivssamarbeidet med Nordic Innovation House i New York City. Det er et viktig skritt for at nordiske oppstartsbedrifter kan få de beste mulighetene for adgang og suksess i USA. Ved å bygge en solid felles nordisk plattform for gründere og oppstartsbedrifter åpnes nye dører for et tettere samarbeid, og ikke minst en fantastisk mulighet for at de nordiske landene kan vokse seg sterkere sammen, sier Høybråten.

Hjeper de mest lovende

Nordic Innovation House regner med å åpne i det små i løpet av våren 2017, og planlegger at inkubatoren skal være i full drift til høsten. Den blir i utgangspunkt drevet som et treårig pilotprosjekt før den skal bli selvfinansierende.

I den forbindelse søker huset etter en leder av arbeidet som skal ta seg av den daglige driften.

Virksomheten i New York går ut på å tilby et gründerkollektiv med tilgang til juridisk bistand, samt hjelp til regnskap, skatt og arbeidstillatelser. Tanken er att inkubatoren skal hjelpe de mest lovende nordiske bedriftene med en myk landing på den amerikanske østkysten.

Ved å bygge en solid felles nordisk plattform for gründere og oppstartsbedrifter åpnes nye dører for et tettere samarbeid, og ikke minst en fantastisk mulighet for at de nordiske landene kan vokse seg sterkere sammen.

Nordic Innovation House vil ligge på Manhattan og skal i utgangspunktet ha 10 kontorplasser. Det vil være to dedikerte plasser per land, og en fleksibel plan for å utnytte andre lands plasser skulle de stå ledige.

Bedriftene vil velges ut basert på et gitt sett av kriterier som er like for bedrifter fra alle de fem landene. Hvert land kvalifiserer deres «egne» bedrifter. Utvalget blir gjort på land-til-land-basis, og vil godkjennes av en arbeidsgruppe i samarbeid med programsjefen.

"Godt eksempel på nordisk samarbeid"

Oppstartsmiljøet der er litt annerledes enn i Silicon Valley, og Nordic Innovation House vil derfor kunne gi muligheter til et større mangfold av nordiske oppstartsbedrifter.

 – Dette er et godt eksempel på nordisk samarbeid i praksis! Jeg har selv vært i New York og opplevd gründerkulturen gjennom mine møter med gründere og oppstartsbedrifter i byen, sier den norske næringsministeren Monica Mæland, som tror ambisiøse nordiske gründere vil sette stor pris på tilbudet.

Norge har formannskapet i Nordisk ministeråd i 2017.

 – Et nordisk innovasjonshus vil være med på å legge forholdene for norske gründermiljøer enda bedre til rette, både for de som allerede er etablert og for de som har ambisjoner om å satse. Små norske miljøer kan dra store fordeler av å samarbeide med nordiske kollegaer inn i det store amerikanske markedet, legger hun til.

Nordic Innovation House i New York, et sterkt nordisk initiativ:

Innovasjon Norge koordinerer prosjektet i samarbeid med det norske generalkonsulatet og NACC (Norwegian American Chamber of Commerce). Følgende organisasjoner er prosjektpartnere:

  • Det svenske generalkonsulatet i samarbeid med Business Sweden og Team Sweden
  • Innovation Center Denmark
  • Det finske generalkonsulatet i samarbeid med Team Finland (FinPro og Tekes)
  • Innovation Center Iceland i samarbeid med det islandske generalkonsulatet og Promote Iceland