Pohjoismaat pohtivat sukupuolisokeaa ilmastopolitiikkaa New Yorkissa

08.03.22 | Uutinen
Kvinna i klimatdemonstration
Photographer
Filippo Bacci
Pohjoismaiden tasa-arvoministerit osallistuvat YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) istuntoon New Yorkissa ensi viikolla, ja tavoitteena on ilmastopolitiikan terävöittäminen. Ministerit pohtivat yhteisessä keskustelussaan 16. maaliskuuta sitä, miksi pohjoismainen ilmastopolitiikka on ollut tähän mennessä ”sukupuolisokeaa”. Samalla he linjaavat vihreän siirtymän toteuttamista entistä oikeudenmukaisemmalla, tasa-arvoisemmalla ja tehokkaammalla tavalla.

– Ilmastokriisiä ei voida ratkaista ilman tasa-arvoa, vaan tasa-arvonäkökulma on sisällytettävä kaikkeen toimintaan. Meidän on otettava huomioon sukupuolierot, joita piilee työelämässä ja vaikutusmahdollisuuksissa sekä kulutuksessa, elämäntavoissa ja ruokailutottumuksissa. Vain siten ilmastopolitiikasta saadaan nykyistä oikeudenmukaisempaa ja osallistavampaa. Haluamme Pohjoismaiden ottavan vetovastuun tässä työssä, sanoo Norjan tasa-arvoministeri Anette Trettebergstuen, joka johtaa CSW:n pohjoismaista ministeripaneelia.

Ilmasto ja tasa-arvo tämän vuoden teemana

YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta (CSW) on maailman tärkein hallitustenvälinen elin, joka pyrkii vahvistamaan naisten tilannetta maailmanlaajuisesti.
Fyysistä osallistumista on tänä vuonna rajoitettu pandemian takia, mutta neljän Pohjoismaan tasa-arvoministerit aikovat osallistua toimikunnan istuntoon paikan päällä.
Tämänkertaisessa YK-istunnossa käsitellään juuri naisten ja tyttöjen ilmastohaavoittuvuuden vähentämistä ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantamista ilmastopolitiikassa.

Osallistu keskusteluun paikan päällä tai verkossa!

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit kutsuvat kaikki kiinnostuneet mukanaan keskusteluun, joka käydään keskiviikkona 16. maaliskuuta otsikolla From Gender-Blind to Gender-Just: Time to Commit to the Nordic Climate Leadership. 
Oletko paikan päällä New Yorkissa, vai haluatko seurata keskustelua verkossa?

Miehillä ja naisilla erilainen hiilijalanjälki

Sään ääri-ilmiöt ja muut ilmastovaikutukset kurittavat suuressa osassa maailmaa naisia enemmän kuin miehiä, ja naisten näkökulma on nyt alettu tiedostaa.

Pohjoismaissa vaikutukset eivät ole yhtä selviä, mutta meilläkin on sukupuolieroja, jotka liittyvät hiilijalanjälkeen, kansainvälisiin neuvotteluihin vaikuttamiseen, työmarkkinoiden vihreään siirtymään sekä läsnäoloon aloilla, joilla teknisiä ilmastoratkaisuja kehitetään.

Ministerit keskustelevat juuri näistä asioista 16. maaliskuuta.

Tähän saakka Pohjoismaiden ilmastopolitiikka on sivuuttanut sukupuolierot, osoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi raportti. 

Keskustelua elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit haluavat nyt lisätä tietämystä ja tietoisuutta aiheesta, jotta voisimme jatkossa tehdä entistä osuvampaa ilmastopolitiikkaa ja välttyä siltä, että vihreä siirtymä syventäisi Pohjoismaiden sukupuolieroja entisestään.
 


Tasa-arvoministerit järjestivät Oslossa tämän vuoden tammikuussa pyöreän pöydän keskustelun, joka koski tasa-arvonäkökulman jalkauttamista ilmastopolitiikkaan. Keskusteluun osallistui tärkeitä toimijoita kansalaisyhteiskunnasta, elinkeinoelämästä, tutkimusalalta ja politiikasta.

Valmiita sitoumuksiin

Pyöreän pöydän keskustelun päätelmissä todettiin, että jatkossa on tärkeää rakentaa liittoutumia yli politiikan alojen, kartuttaa tietämystä ilmaston ja tasa-arvon suhteesta sekä työskennellä intersektionaalisesti ja oikeusperustaisesti. Ministerit toimivat nyt näiden päätelmien mukaisesti.   

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit tekevät CSW:n istunnon yhteydessä 16. maaliskuuta sitoumuksen, jonka mukaan pohjoismainen ilmasto- ja tasa-arvopolitiikka vahvistavat toisiaan myös jatkossa.      

Panelistit:

Anette Trettebergstuen, Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Islannin työ- ja sosiaaliministeri

Eva Nordmark, Ruotsin työmarkkina- ja tasa-arvoministeri

Naaja H. Nathanielsen, Grönlannin valtiovarain-, mineraalivara-, oikeus- ja tasa-arvoministeri

Trine Bramsen, Tanskan liikenne ja tasa-arvoministeri

Sólvit E. Nolsø, Färsaarten sosiaaliministeri

Thomas Blomqvist, Suomen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Gro Lindstad, pääjohtaja, FOKUS – Forum for Women and Development, Norja

Juontaja: Katja Iversen, Executive Advicer

Contact information