Norden sætter kønsblind klimapolitik under lup på årets CSW

08.03.22 | Nyhed
Kvinna i klimatdemonstration
Photographer
Filippo Bacci
Målet er at skærpe klimapolitikken, når de nordiske ligestillingsministre deltager ved FN's kvindetopmøde i New York i næste uge. Ved et fælles event den 16. marts vil de tale om, hvorfor den nordiske klimapolitik hidtil har været "kønsblind" og trække linjerne op for en mere retfærdig, ligestillet og effektiv grøn omstilling.

– Vi kan ikke løse klimakrisen uden ligestilling. Vi skal inkludere ligestillingsperspektivet i alt, hvad vi gør. Og vi skal være opmærksomme på kønsforskelle, især når det gælder arbejde og indflydelse, men også i forhold til forbrug, livsstil og madvaner. Kun på den måde kan vi sikre en retfærdig og inkluderende klimapolitik, og det ønsker vi, at Norden tager lederskabet for, siger Anette Trettebergstuen, ligestillingsminister i Norge og vært for det nordiske ministerpanel på CSW.

Klima og ligestilling er årets tema

FN's kvindetopmøde, CSW, er det vigtigste mellemstatslige organ i verden i arbejdet for at styrke kvinders situation globalt. I år er der skruet ned for den fysiske deltagelse på grund af pandemien, men fire nordiske ligestillingsministre er på vej til CSW for at deltage i forhandlingerne. Årets FN-møde handler netop om at reducere kvinders og pigers udsathed i forbindelse med klimaforandringerne og øge deres indflydelse på klimapolitikken.

Deltag i debatten – live i New York eller online!

Onsdag den 16. marts inviterer de nordiske ligestillingsministre til en samtale under overskriften From Gender-Blind to Gender-Just: Time to Commit to the Nordic Climate Leadership  Er du i til stede i New York, eller ønsker du at følge debatten online?

Mænd og kvinder har forskellige klimaaftryk

I store dele af verden rammer ekstremt vejr og andre klimaeffekter kvinder hårdere end mænd, og der er en stigende bevidsthed om kvinders perspektiv.

I de nordiske lande er effekterne ikke lige tydelige, men der er kønsforskelle, når det gælder klimaaftryk, indflydelse i internationale forhandlinger, den grønne omstilling af arbejdsmarkedet samt deltagelsen i de brancher, hvor de tekniske klimaløsninger udvikles.

Dette skal ministrene diskutere den 16. marts.

Ifølge en ny rapport udgivet af Nordisk Ministerråd har disse kønsforskelle været overset i de nordiske landes klimapolitik. 

Samtale mellem erhvervsliv og civilsamfund

De nordiske ligestillingsministre vil nu skabe mere viden og højne bevidstheden om at kunne agere ud fra en mere træfsikker klimapolitik og undgå, at den grønne omstilling medfører dybere kønskløfter i Norden.  

I januar i år samlede ligestillingsministrene en række vigtige aktører fra civilsamfundet, erhvervslivet, forskningen og klimapolitikken til en rundbordssamtale i Oslo for at forankre ligestillingsperspektivet i klimapolitikken.

Klar til at forpligte sig

Det bliver vigtigt at bygge alliancer på tværs af politikområder, at få mere viden om sammenhængen mellem klima og ligestilling og at arbejde både intersektionelt og rettighedsbaseret. Det var nogle af konklusionerne ved rundbordssamtalen, som ministrene nu tager med sig.   

I forbindelse med CSW den 16. marts vil ligestillingsministrene forpligte sig til, at de nordiske landes klima- og ligestillingspolitik fortsat skal styrke hinanden indbyrdes.      

Mød panelet:

Anette Trettebergstuen, Minister of Culture and Equality, Norway

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Minister of Social Affairs and the Labour Market, Iceland

Eva Nordmark, Minister for Employment and Gender Equality, Sweden

Naaja H. Nathanielsen, Minister of Finance, Mineral Resources, Justice and Gender Equality, Greenland

Trine Bramsen, Minister for Transport and minister for Gender Equality, Denmark

Sólvit E. Nolsø, Minister of Social Affairs, Faroe Islands

Thomas Blomqvist, Minister for Nordic Cooperation and Equality, Finland

Gro Lindstad, Executive Director of FOKUS - Forum for Women and Development, Norway

Moderator: Katja Iversen, Executive Advicer

Contact information