Norden gransker kjønnsblind klimapolitikk på årets CSW

08.03.22 | Nyhet
Kvinna i klimatdemonstration
Photographer
Filippo Bacci
Når de nordiske likestillingsministrene deltar på FNs kvinnetoppmøte i New York neste uke, er målet å skjerpe klimapolitikken. I en felles opptreden 16. mars vil de snakke om hvorfor nordisk klimapolitikk hittil har vært “kjønnsblind”, og trekke opp linjene for en mer rettferdig, likestilt og effektiv grønn omstilling.

– Vi løser ikke klimakrisen uten likestilling. Vi må ta med oss likestillingsperspektivet i alt vi gjør. Kjønnsforskjeller, spesielt i arbeid og innflytelse, men også i forbruk, livsstil og matvaner, må tas i betraktning. Det er bare sånn vi kan sikre en rettferdig og inkluderende klimapolitikk, og det vil vi at Norden skal ta lederskap for, sier Anette Trettebergstuen, likestillingsminister i Norge og vert for det nordiske ministerpanelet på CSW.

Klima og likestilling årets tema

FNs kvinnetoppmøte, CSW, er verdens fremste mellomstatlige organ for å styrke kvinners situasjon globalt.
I år der den fysiske deltakelsen nedskalert på grunn av pandemien, men fire nordiske likestillingsministre er på vei til CSW for å delta i forhandlingene.
Årets FN-møte handler nettopp om å redusere kvinners og jenters utsatthet i klimaendringene, og øke deres innflytelse på klimapolitikken.

Delta i debatten, direkte i New York eller på nettet!

Onsdag 16. mars inviterer de nordiske likestillingsministrene til en samtale under overskriften From Gender-Blind to Gender-Just: Time to Commit to the Nordic Climate Leadership 
Er du på plass i New York, eller vil du følge debatten på nettet?

Menn og kvinner har ulikt klimaavtrykk

I store deler av verden rammer ekstremvær og andre klimaeffekter kvinner hardere, og en bevissthet om kvinners perspektiv har begynt å vokse fram.

I de nordiske landene er effektene ikke like tydelige, men det finnes kjønnsforskjeller når det gjelder klimaavtrykk, innflytelse i internasjonale forhandlinger, i den grønne omstillingen av arbeidsmarkedet og medvirkning i bransjene der de teknologiske klimaløsningene utarbeides.

Dette skal ministrene diskutere 16. mars.

Hittil har de nordiske landenes klimapolitikk oversett disse kjønnsforskjellene, viser en fersk rapport utgitt av Nordisk ministerråd. 

Samtale med næringsliv og sivilsamfunn

De nordiske likestillingsministrene vil nå øke kunnskapen og styrke bevisstheten for å kunne sette i verk en mer treffsikker klimapolitikk og unngå at den grønne omstillingen fordyper kjønnskløfter i Norden.
 


I januar i år samlet likestillingsministrene viktige aktører fra sivilsamfunnet, næringslivet, forskningen og klimapolitikken til en rundebordssamtale i Oslo for å forankre et likestillingsperspektiv i klimapolitikken:

Klare til å forplikte seg

At det vil være viktig å bygge allianser på tvers av politikkområder, skaffe mer kunnskap om forbindelsen mellom klima og likestilling og jobbe både interseksjonelt og rettighetsbasert – det var noen av konklusjonene fra rundebordssamtalen som ministrene nå tar med seg.   

16. mars, i forbindelse med CSW, vil likestillingsministrene forplikte seg til at nordisk klima- og likestillingspolitikk skal styrke hverandre i framtiden.      

Møt panelet:

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister, Norge

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, sosial og arbeidslivsminister, Island

Eva Nordmark, arbeidsmarkeds- og likestillingsminister, Sverige

Naaja H. Nathanielsen, minister for finanser, råstoffer, justis og likestilling, Grønland

Trine Bramsen, transportminister og minister for likestilling, Danmark

Sólvit E. Nolsø, sosialminister, Færøyene

Thomas Blomqvist, minister for nordisk samarbeid og likestilling, Finland

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, Norge

Ordstyrer: Katja Iversen, rådgiver

Contact information