Norden rannsakar könsblind klimatpolitik på årets CSW

08.03.22 | Nyhet
Kvinna i klimatdemonstration
Photographer
Filippo Bacci
När de nordiska jämställdhetsministrarna deltar i FN:s kvinnotoppmöte i New York nästa vecka, är målet att skärpa klimatpolitiken. I ett gemensamt framträdande den 16 mars kommer de att tala om varför nordisk klimatpolitik hittills varit ”könsblind”, och dra upp linjerna för en mer rättvis, jämställd och effektiv grön omställning.

- Vi löser inte klimatkrisen utan jämställdhet. Vi måste ta med oss jämställhetsperspektivet i allt vi gör. Könsskillnader, särskilt i arbete och inflytande, men även i konsumtion, livsstil och matvanor, måste beaktas. Det är bara så vi kan säkra en rättvis och inkluderande klimatpolitik, och det vill vi att Norden tar ledarskap för, säger Anette Trettebergstuen, jämställdhetsminister i Norge och värd för den nordiska ministerpanelen på CSW.

Klimat och jämställdhet årets tema

FN:s kvinnotoppmöte, CSW, är det främsta mellanstatliga organet i världen för att stärka kvinnors situation globalt. I år är det fysiska deltagande nerskalat på grund av pandemin, men fyra nordiska jämställdhetsministrar är på väg till CSW för att delta i förhandlingarna. Årets FN-möte handlar just om att minska kvinnor och flickors utsatthet i klimatförändringarna, och öka deras inflytande på klimatpolitiken.

Delta i debatten, live i New York eller online!

Onsdagen den 16 mars inbjuder de nordiska jämställdhetsministrarna till ett samtal under rubriken From Gender-Blind to Gender-Just: Time to Commit to the Nordic Climate Leadership  Är du på plats i New York eller vill följa debatten online?

Män och kvinnor gör olika klimatavtryck

I stora delar av världen drabbar extremväder och andra klimateffekter kvinnor hårdare, och en medvetenhet om kvinnors perspektiv har börjat växa fram.

I de nordiska länderna är effekterna inte lika tydliga, men det finns könsskillnader när det gäller klimatavtryck, inflytande i internationella förhandlingar, i den gröna omställningen av arbetsmarknaden och medverkan i de branscher där de tekniska klimatlösningarna tas fram.

Detta kommer ministrarna att diskutera den 16 mars.

Hittills har de nordiska ländernas klimatpolitik missat dessa könsskillnader, visar en färsk rapport, utgiven av Nordiska ministerrådet: 

Samtal med näringsliv och civilsamhälle

De nordiska jämställdhetsministrarna vill nu öka kunskapen och höja medvetenheten för att kunna agera med en mer träffsäker klimatpolitik, och undvika att den gröna omställningen fördjupar könsklyftor i Norden.  

I januari i år samlade jämställdhetsministrarna viktiga aktörer från civilsamhället, näringslivet, forskningen och klimatpolitiken, till ett Rundabordssamtal i Oslo, för att förankra ett jämställdhetsperspektiv på klimatpolitiken:

Beredda att göra åtaganden

Att det kommer att vara viktigt att bygga allianser på tvärs mellan politikområden, skaffa mer kunskap om sambandet mellan klimat och jämställdhet, att jobba både intersektionellt och rättighetsbaserat -  det var några av slutsatserna från Rundabordssamtalet som ministrarna nu tar med sig.   

Den 16 mars, i samband med CSW, kommer jämställdhetsministrarna att göra ett åtagande för att nordisk klimat- och jämställdhetspolitiken fortsättningsvis ska stärka varandra.      

Möt panelen:

Anette Trettebergstuen, Minister of Culture and Equality, Norway

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Minister of Social Affairs and the Labour Market, Iceland

Eva Nordmark, Minister for Employment and Gender Equality, Sweden

Naaja H. Nathanielsen, Minister of Finance, Mineral Resources, Justice and Gender Equality, Greenland

Trine Bramsen, Minister for Transport and minister for Gender Equality, Denmark

Sólvit E. Nolsø, Minister of Social Affairs, Faroe Islands

Thomas Blomqvist, Minister for Nordic Cooperation and Equality, Finland

Gro Lindstad, Executive Director of FOKUS - Forum for Women and Development, Norway

Moderator: Katja Iversen, Executive Advicer

Contact information