De nordiske lande stiller krav om gennemgribende global klimaindsats

28.10.15 | Nyhed
De Nordiska miljöministrarna
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
– COP21 i Paris er en historisk lejlighed til at vise globalt lederskab og en fælles forpligtelse til at fokusere på klimaforandringer, udtaler de nordiske klima- og miljøministre.

Reykjavik, 28. oktober 2015 – Nordiske ministre underskriver en fælles erklæring på Nordisk Råds session i Reykjavik, Island.

De bekræfter deres stærke forpligtelse til at nå frem til en ambitiøs, global og juridisk bindende aftale på COP21 i Paris, som vil holde den globale temperaturstigning et godt stykke under to grader. – De nordiske lande bakker op om et langsigtet mål for en global videnskabeligt baseret reduktion i emissioner, som viser vejen for fremtidige indsatser og giver vished for investorerne i grønne løsninger, udtaler ministrene.

Bæredygtig vækst – the Nordic Way

De nordiske lande forbliver forpligtede til en ambitiøs klimaindsats og til at ændre deres samfund i retning af meget energieffektive, klimaresistente økonomier med lav CO2-udledning.

De nordiske lande har en lang tradition for fremsynede klima- og energipolitikker.

– Vores erfaring viser, at effektive nedsættelsesforanstaltninger kan opnås uden at gå på kompromis med økonomisk vækst og social udvikling, siger ministrene.

De nordiske lande har siden midten af 1990’erne været blandt de første industrilande, det er lykkedes at adskille økonomisk vækst og udledningen af drivhusgasser fra nationale kilder.

– Klimaindsatsen kan forbedre økonomiske resultater, tilskynde til investering og innovation, skabe beskæftigelse og have en positiv indvirkning på andre områder som f.eks. sundhed og forsyningssikkerhed, siger de nordiske ministre.

.

 

Grafen viser den økonomiske vækst i Norden, samtidig med at udledningen af drivhusgasser formindskes. Kilde: Nordic Statistics 2015

Fælles bekymring for Arktis

Det arktiske klima ændrer sig dramatisk og hurtigt, og følgerne vil være betydelige på globalt plan. De nordiske lande stiller krav om indsatser til at mindske den hastighed, hvormed isen i Arktis smelter. 

– Den øgede smeltning af den grønlandske indlandsis forventes at medvirke til en stigning i vandstanden i verdenshavene med alvorlige konsekvenser for lavtliggende kystregioner over hele verden, siger ministrene.

 

Ministrene udtaler desuden: ”De ændringer, vi ser i Arktis, udgør en fundamental trussel mod globale økosystemer og samfund, som i sidste ende vil påvirke levevilkårene for mennesker og fauna på verdensplan med dystre konsekvenser for de fattigste og mest udsatte.”

 

Støtte til den grønne omstilling

De nordiske lande fremhæver ligeledes, at økonomiske mekanismer er vigtige for at hjælpe udviklingslandene i deres overgang til grønnere økonomier og med deres tilpasning til følgerne af klimaforandringer. Det er grunden til, at de nordiske lande har givet tilsagn om et bidrag på mere end 1 mia. USD til Green Climate Fund.

Læs erklæringen i sin helhed her:

De nordiske lande har en fælles pavillon på COP21, og Nordisk Ministerråd afholder en række arrangementer under overskriften New Nordic Climate Solutions.

Erklæringen er udstedt af miljøministrene for Danmark, Finland, Grønland, Færøerne, Island, Norge, Sverige og Åland.