De nordiska länderna uppmanar till omedelbara åtgärder för det globala klimatet

28.10.15 | Nyhet
De Nordiska miljöministrarna
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
– COP21 i Paris är en historisk möjlighet att uppvisa globalt ledarskap och engagemang i att ta itu med klimatförändringarna, säger de nordiska miljö- och klimatministrarna.

Reykjavik den 28 oktober 2015 – de nordiska ministrarna undertecknade en gemensam deklaration på Nordiska rådets årliga session i Reykjavik, på Island.

De bekräftar sitt starka åtagande att uppnå ett ambitiöst, globalt och juridiskt bindande avtal på COP21 i Paris som håller den globala uppvärmningen en bra bit under två grader. – De nordiska länderna stöder ett globalt, vetenskapligt baserat och långsiktigt mål för utsläppsminskningar i avtalet som visar vägen för framtida åtgärder och ger investerarna trygghet, säger ministrarna.

Hållbar tillväxt – på nordiskt sätt

De nordiska länderna är fortsatt fast beslutna om att vidta ambitiösa klimatåtgärder och omvandla sina samhällen till energieffektiva klimattåliga ekonomier med låga koldioxidutsläpp.

De nordiska länderna har en lång historia av framåtblickande klimat- och energipolitik.

– Våra erfarenheter visar att effektiva minskningsåtgärder kan uppnås utan att kompromissa med den ekonomiska tillväxten och sociala utvecklingen, säger ministrarna.

Sedan mitten av 1990-talet har de nordiska länderna varit föregångare bland de industrialiserade länder som har lyckats frikoppla ekonomisk tillväxt och växthusgasutsläpp från inhemska källor.

– Klimatåtgärder kan förbättra den ekonomiska utvecklingen, öka investeringarna och innovationen, skapa arbetstillfällen och ha positiva effekter på andra områden, som exempelvis hälso- och energisäkerhet, hävdar de nordiska ministrarna.

.

 

Diagrammet visar den ekonomiska tillväxten i Norden, samtidigt som man minskar utsläppen av växthusgaser. Källa: Nordisk statistik 2015

Gemensam oro för Arktis

Klimatet i Arktis förändras snabbt och drastiskt och effekterna kommer att vara betydande på global nivå. De nordiska länderna uppmanar till åtgärder för att bromsa isavsmältningen i Arktis. 

– Den ökade avsmältningen av Grönlands istäcke väntas bidra till en ökning av de globala havsnivåerna med allvarliga konsekvenser för lågt liggande kustområden över hela världen, säger ministrarna.

 

Ministrarna konstaterar vidare: – De förändringar vi bevittnar i Arktis utgör ett betydande hot mot de globala ekosystemen och samhällena som i slutändan kommer att påverka levnadsförhållandena för människor och djur över hela världen, med direkta konsekvenser för de fattigaste och mest sårbara.

 

Stöd till övergången

De nordiska länderna betonar också att ekonomiska mekanismer är viktiga för att hjälpa utvecklingsländerna i deras övergång till grönare ekonomier och för att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. Det är av den anledningen som de nordiska länderna har utlovat en summa på över 1 miljard US-dollar till den gröna klimatfonden.

Läs hela deklarationen här:

De nordiska länderna kommer att ha en delad paviljong på COP21 och Nordiska ministerrådet kommer att anordna en serie evenemang under rubriken Nya nordiska klimatlösningar.

Deklarationen har getts ut av klimat- och miljöministrarna i Danmark, Finland, Grönland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland.