De nordiske landene etterlyser gjennomgripende global klimainnsats

28.10.15 | Nyhet
De Nordiska miljöministrarna
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
– COP21 i Paris er en historisk anledning til å vise globalt lederskap og forplikte seg til å ta tak i klimaendringene, sier de nordiske ministrene for klima og miljø.

Reykjavik, 28. oktober 2015 – nordiske ministre undertegnet en felles erklæring under Nordisk råds årlige sesjon i Reykjavik på Island.

De bekrefter at de går inn for å nå en ambisiøs, global og juridisk bindende avtale under COP21 i Paris som vil holde den globale temperaturstigningen godt under to grader. – De nordiske landene støtter et langsiktig, vitenskapelig basert mål for global reduksjon av utslipp i en avtale som staker ut kursen for framtidige tiltak og gir investorer trygge rammer, sier ministrene.

Bærekraftig vekst – the Nordic Way

De nordiske landene forplikter seg fortsatt til ambisiøse klimatiltak og til å utvikle de nordiske samfunnene til energieffektive og klimarobuste økonomier med lave karbonutslipp.

De nordiske landene har en lang historie med framtidsrettet klima- og energipolitikk.

– Våre erfaringer viser at effektive begrensningstiltak kan oppnås uten å gå på kompromiss med økonomisk vekst og sosial utvikling, sier ministrene.

Siden midten av 1990-tallet har de nordiske landene vært blant industrilandene som i høyest grad har greid å skille økonomisk vekst fra utslipp av drivhusgasser fra innenlands kilder.

– Klimatiltak kan styrke den økonomiske utviklingen, stimulere investeringer og innovasjon, skape arbeidsplasser og ha positiv innvirkning på andre områder som helse og energisikkerhet, uttaler de nordiske ministrene.

.

 

Grafen viser den økonomiske veksten i Norden parallelt med reduksjonen i utslipp av drivhusgasser. Kilde: Nordisk statistikk 2015

Felles uro for Arktis

Klimaet i Arktis endrer seg drastisk og raskt, og effektene vil bli betydelige også globalt. De nordiske landene etterlyser tiltak for å bremse issmeltingen i Arktis.

– Det ventes at den tiltakende smeltingen av innlandsisen på Grønland vil bidra til stigende havnivå globalt, med alvorlige konsekvenser for lavtliggende kystregioner verden over, sier ministrene.

 

Videre uttaler de: – Endringene vi ser i Arktis, representerer fundamentale trusler mot globale økosystemer og samfunn, som i siste instans også vil påvirke levekårene til mennesker og fauna globalt, med direkte konsekvenser for de fattigste og mest sårbare.

 

Støtte til det grønne skiftet

De nordiske landene understreker også at økonomiske mekanismer er viktige for å hjelpe utviklingsland med overgangen til grønnere økonomi og for å tilpasse seg til virkningene av klimaendringene. Det er grunnen til at de nordiske landene har lovet et beløp på over 1 milliard USD til det grønne klimafondet.

Les hele erklæringen her:

De nordiske landene skal ha en felles paviljong på COP21, og Nordisk ministerråd organiserer en rekke arrangementer under overskriften New Nordic Climate Solutions.

Erklæringen er utstedt av miljøministrene fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.