Nordisk Råd vil støtte og styrke nordisk journalistik

29.10.15 | Nyhed
Mogens Jensen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Ytringsfrihed er fundamentet for et velfungerende demokrati og derfor beder Nordisk Råd nu de nordiske regeringer om at støtte og styrke nordisk journalistik.

For at understøtte nordisk journalistik foreslår Nordisk Råd derfor, at de nordiske regeringer opretholder Nordisk Journalistcenter (NJC) og opprioriterer centerets projekter. Kultur- og uddannelsesudvalget i Nordisk Råd foreslår også, at der bliver afholdt en konference om situationen for den frie presse i Norden i samarbejde med NJC.

- Nordisk Journalistcenter spiller en vigtig rolle i forhold til at styrke det nordiske indhold i medierne i hele norden. Gennem centerets aktiviteter opkvalificeres journalister fra hele Norden således til større forståelse for udviklingen i de enkelte nordiske lande og det nordiske samarbejde i bl.a. Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Det har en særskilt værdi at journalisterne efterfølgende selv danner nordiske netværk, som giver dem bedre mulighed for at følge og skrive om udviklingen i de enkelte lande, siger Mogens Jensen, fra Nordisk Råds Kultur- og uddannelsesudvalg.

Gennem centerets aktiviteter opkvalificeres journalister fra hele Norden således til større forståelse for udviklingen i de enkelte nordiske lande og det nordiske samarbejde i bl.a. Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Politikerne ønsker også, at iværksætte tiltag for at styrke en fri presse i Norden, særlig i de tyndt befolkede områder som Island, Færøerne og Grønland, hvor journalistikken er specielt udfordret af den tekniske udvikling, en svækket økonomi og deraf følgende nedskæringer og konkurser.

Forslaget blev vedtaget på Nordisk Råds session i Reykjavik.