Pohjoismaiden neuvosto järjesti pyöreän pöydän keskustelun puolustusasioista

20.09.23 | Uutinen
Svenska soldater
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Ruotsi on tänä vuonna pohjoismaisen puolustusalan yhteistyön Nordefcon puheenjohtajamaa, ja Pohjoismaiden neuvoston Ruotsin valtuuskunta järjesti sen johdosta epävirallisen puolustusaiheisen keskustelun Valtiopäivätalossa keskiviikkona 13. syyskuuta.

Pyöreän pöydän keskustelu mahdollisti pohdinnat tulevasta pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä niin sotilaallisen kuin siviilipuolustuksenkin näkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten yhteistyötä voitaisiin vahvistaa rauhan aikana ja vastaavasti laajentaa kriisien ja konfliktitilanteiden yhteydessä. 

Pohjoismaat ovat jo pitkään pyrkineet vahvistamaan sääntöpohjaista maailmanjärjestystä ja tukemaan demokraattista kehitystä.

Puolustusyhteistyölle uudet edellytykset

Keskusteluissa käsiteltiin paljolti Venäjän laitonta täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan. Keskustelijat totesivat, että pohjoismaiset puolustuskeskustelut ja -neuvonpidot ovat erityisen tärkeitä nyt, kun Euroopassa käydään sotaa ja turvallisuuspoliittinen tilanne on heikentynyt voimakkaasti. 

– Turvallisuusasioista tulee yhä tärkeämpiä, ja silloin on ehdottoman tärkeää, että meillä on toimivaa yhteistyötä koko Pohjolassa niin sotilaallisesti kuin kaikilla muillakin aloilla. Tämä on hyvin levotonta aikaa, mikä vaikuttaa tietysti yhteistyön asialistaan. Kuluneen vuoden asialistaa on hallinnut turvallisuus, ja sama kehitys jatkuu myös sitten, kun kaikki Pohjoismaat ovat mukana Natossa, sanoo Pohjoismaiden neuvoston Ruotsin valtuuskunnan puheenjohtaja Heléne Björklund.

Monet puhujat korostivat Baltian maiden kanssa tehtävää läheistä yhteistyötä. Kaikkien Pohjoismaiden odotetaan olevan lähitulevaisuudessa Naton jäseniä, mikä muuttaa pohjoismaisen puolustusyhteistyön edellytyksiä.

Toistuvia epävirallisia tapaamisia

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on pyrkinyt vuodesta 2013 lähtien vahvistamaan puolustusyhteistyön parlamentaarista ulottuvuutta ja edistämään siten Pohjolan turvallisuutta. Käytännössä neuvosto on järjestänyt epävirallisia kokouksia Pohjoismaiden puolustusministerien, puolustusvoimien komentajien ja parlamenttien puolustusvaliokuntien puheenjohtajistojen kanssa. 

– Arvostan sitä, että meillä on vahva keskinäinen kunnioitus, jota on rakennettu pitkään. Maidemme suhteet ovat ystävälliset ja kunnioittavat, ja kuuntelemme aidosti toistemme kokemuksia, Heléne Björklund sanoo.

Tukholman-kokoukseen osallistui valtaosa Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston jäsenistä sekä muiden muassa Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson, Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin sekä Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén. Paikalla oli myös Pohjoismaiden parlamenttien puolustusvaliokuntien edustajia.

Puolustusasioissa tehtävä yhteistyö on yksi pääkohdista Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisessä strategiassa.