Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska rådet arrangerade rundabordssamtal om försvarsfrågor

20.09.23 | Nyhet
Svenska soldater
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Sverige är i år ordförandeland i Nordefco och därmed bjöd Nordiska rådets svenska delegation in till ett informellt rundabordssamtal om försvarsfrågor i riksdagen onsdagen den 13 september.

Rundabordssamtalet gav möjlighet till samtal om framtida nordiskt försvarssamarbete, både militärt och civilt. Man diskuterade också huruvida samarbetet kan stärkas i fredstid och bli mer långtgående i kriser och i händelser av konflikt. 

De nordiska länderna har sedan länge arbetat för att stärka den regelbaserade ordningen och bidra till demokratisk utveckling.

Förändrade förutsättningar för försvarssamarbetet

Mycket av diskussionerna kom att fokusera på Rysslands olagliga fullskaliga invasion av Ukraina. Med krig i Europa och ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge konstaterades det att nordiska försvarssamtal och konsultationer är särskilt viktiga. 

- Säkerhetsfrågor blir allt viktigare och då är det av yttersta vikt att vi har ett fungerande samarbete i hela Norden, såväl militärt som på alla andra områden. Vi lever i en mycket orolig tid och det påverkar självfallet agendan i vårt samarbete. Det senaste året har säkerhetsfrågorna dominerat agendan och det kommer att fortsätta även när samtliga nordiska länder är med i Nato, säger Heléne Björklund, ordförande för Sveriges delegation i Nordiska rådet.

Många talare lyfte vikten av nära samarbete med de baltiska staterna. Inom en snar framtid förväntas alla nordiska länder vara medlemmar av Nato och därmed har förutsättningarna för nordiskt försvarssamarbete förändrats.

Återkommande informella möten

Sedan 2013 har Nordiska rådets presidium, med utgångspunkt i att stärka den parlamentariska dimensionen i försvarssamarbetet för ett säkrare och tryggare Norden, arrangerat informella möten med de nordiska försvarsministrarna, försvarschefer och presidierna för de nordiska parlamentens försvarsutskott. 

- Jag uppskattar den stora respekt som finns mellan våra länder på samtliga nivåer, som har byggts upp under lång tid. Det är vänskapliga och respektfulla relationer och man lyssnar verkligen på varandras erfarenheter, säger Heléne Björklund.

Vid mötet i Stockholm deltog de flesta av medlemmarna i Nordiska rådets presidium, samt bland andra Sveriges försvarsminister Pål Jonson, Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin samt Sveriges överbefälhavare Micael Bydén. Också representanter för de olika nordiska parlamentens försvarsutskott var på plats.

Samarbete inom försvarsfrågor är en av fokuspunkterna i Nordiska rådets interntionella strategi.