Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum

28.10.19 | Nyhet
Journalister i arbete
Photographer
Magnus Fröderberg
De ryskspråkiga minoriteterna i Baltikum är i allt högre grad beroende av medieinnehåll från Ryssland. Med tanke på språkminoriteternas samhällsintegrering är det här en oroväckande utveckling. Sedan år 2015 har Nordiska ministerrådet därför stött oberoende ryskspråkiga medier i Estland, Lettland och Litauen.

Nordiska samarbetskommittén diskuterade det baltiska medieprogrammet på sitt möte den 28.10, och beslöt att disponera drygt 2 miljoner DKK för fortsättning av programmet fram till slutet av 2021.

- Det är i Nordens intresse att stöda initiativ i de baltiska länderna som främjar de ryskspråkiga minoriteternas möjligheter att delta i samhällsutvecklingen i länderna runt Östersjön, säger Paula Lehtomäki, generalsekreterare i Nordiska ministerrådet.

Medieprogrammen i de baltiska länderna har hittills följt tre parallella spår. Dels vidareutbildning av journalister, dels mediekunskap främst för unga, och dels stöd till oberoende medieproduktion. Det program som nu finansieras fokuserar helt på stöd till medieproduktion.

Riktas till kvalitativ inhemsk medieproduktion

Stödet utdelas efter ansökan, och ges till högkvalitativ journalistisk produktion på ryska i Lettland, Estland och Litauen. Målsättningen är att på det här sättet underlätta den ryskspråkiga befolkningens integrering i lokalsamhället, och ge de ryskspråkiga bättre möjligheter att aktivt engagera sig i politiska beslut, diskussioner och debatter.

Ett separat stödprogram till Estlands public servicebolag ETV för den ryskspråkiga tv-kanalen ETV+, kommer också att fortsätta.