Pohjoismaisella yhteistyöllä parempaa terveyttä

31.01.17 | Uutinen
Spruta
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden tulee tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä terveys- ja hoivapalveluissa, jotta eri sairauksien syyt voidaan löytää tehokkaammin ja sairauksia ennaltaehkäistä ja hoitaa yksilöllisemmin.

Norja toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Norjan hallitus haluaa muun muassa aloittaa tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön terveysalan tutkimuksesta ja jatkaa näin ollen Pohjoismaiden viiden sosiaali- ja terveysministerin vuonna 2014 aloittamaa yhteistyötä.

– Väestömuutokset ovat tosiasia kaikissa Pohjoismaissa, muun muassa krooniset sairaudet ja antibioottiresistenssi ovat yhä yleisempiä. Meidän tulee myös huolehtia uuden lääketieteellisen teknologian turvallisesta ja tehokkaasta käyttöönotosta. Siihen kuuluu muun muassa yksilöity lääketieteellinen hoito. Muiden Pohjoismaiden tavoin mekin kohtaamme haasteita muun muassa tutkimuksen ja innovaatioiden alalla, toteaa Norjan terveys- ja peruspalveluministeri Bent Høie.

Kolmiosaista tutkimusyhteistyötä vuoteen 2019 saakka

Viidellä Pohjoismaalla on luotettavat terveys- ja laaturekisterit, helposti hahmotettavat terveystiedot sekä samankaltainen infrastruktuuri hoitoperusteiselle tutkimukselle. Niitä tulee hyödyntää paremmin terveyden edistämiseksi niin Pohjolassa kuin laajemminkin. Sen tiellä on vielä muutamia esteitä, jotka Pohjoismaat ovat valmiit yhdessä ratkaisemaan.

Uuden yhteistyöhankkeen tavoitteena on luoda pohjoismainen terveystiedon foorumi ja malli pohjoismaisten tutkimushankkeiden keskinäiselle eettiselle hyväksynnälle. Myös kliinisen tutkimuksen yhteistyötä ja yksilöidyn lääketieteellisen hoidon osaamista halutaan vahvistaa.

Tämä koituu potilaiden parhaaksi, sillä tällä tavoin voimme käynnistää tutkimushankkeita, joiden kohortti voidaan valita yhteensä 26 miljoonan pohjoismaalaisen keskuudesta, esimerkiksi harvinaisten sairauksien tutkimuksessa, sanoo Bent Høie.

Antibioottien käyttö kuriin

Maat haluavat myös lisätä tietoa antibioottiresistenssistä ja laatia pohjoismaisen viestintäsuunnitelman antibioottien käytön vähentämiseksi. Antibioottiresistenssissä on kyse nopeasti kasvavasta ongelmasta, joka on vakava uhka globaalille terveydelle.

Norjan terveys- ja peruspalveluministeriö koordinoi hankkeita, jotka jatkuvat vuoteen 2019 saakka. Viiden Pohjoismaan keskeiset toimijat ja pohjoismaiset laitokset osallistetaan osahankkeisiin. Myös kuluttajanäkökulma halutaan huomioida.

  • Sosiaali- ja terveysministereiden julkilausuma:

Pohjoismaiden terveysalan yhteistyö tulevaisuudessa