Pohjoismaisia ratkaisuja kestävään kaupunkirakentamiseen

27.04.15 | Uutinen
Utekafé
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Aluekehityksestä vastaavat Pohjoismaiden ministerit tapasivat 27. huhtikuuta ja keskustelivat muun muassa kestävästä kaupunkisuunnittelusta. Samassa yhteydessä järjestettiin Nordic Built Cities Arena -niminen konferenssi, joka keskittyi innovatiiviseen ja kestävän kehityksen mukaiseen kaupunkirakentamiseen meillä ja maailmalla.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Tanska ja ministerineuvoston alainen Nordic Innovation toteuttavat vuosina 2015–2017 yhteispohjoismaisen Nordic Built Cities -kilpailun, jossa etsitään innovatiivisia ratkaisuja kaupunkitiloihin.

Pohjoismailla on kaupunkirakentamisen erityisosaamista, ja Tanskan pohjoismaisella puheenjohtajakaudella kohdistetaan huomio tämän alan ratkaisuihin.

– Pohjoismaat osaavat suunnitella kaupunkitiloja, jotka toimivat myös kaupunkien kasvaessa. Meitä poliitikkoja kiinnostaa ennen kaikkea se, että kasvavissa kaupungeissa on hyvä elää. Yrityksillä taas on kova halu myydä innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja kasvavien kaupunkien tarpeisiin, toteaa Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri Carsten Hansen, joka toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2015.

Nordic Built Cities Arena

Pohjoismainen kaupunkirakentaminen oli keskiössä myös Nordic Built Cities Arena -konferenssissa Kööpenhaminassa 27. huhtikuuta. Konferenssin järjestivät Nordic Innovation, Tanskan kaupunki-, asunto- ja maaseutuministeriö sekä Tanskan elinkeinohallitus, ja siihen osallistui yli 200 henkeä. Puhujalistalla oli kolmen pohjoismaisen ministerin lisäksi lukuisia asiantuntijoita. Nordic Built Cities -kilpailun lisäksi konferenssi keskittyi hankkeen vientinäkökohtiin.

Kilpailun päätavoitteena on älykkäiden, viihtyisien ja kestävän kehityksen mukaisten kaupunkitilojen luominen. Lisäksi panostetaan alan pohjoismaisten ratkaisujen tehokkaaseen markkinointiin maailmalla. Nordic Built Cities on siis sekä pohjoismainen että vientilähtöinen.

Kaupunkirakentamishankkeet kilpasilla

Kilpailu on kolmiosainen. Ensimmäinen osa järjestetään maalis–kesäkuussa 2015. Siinä Pohjoismaiden kaupungit, kunnat ja yksityisen sektorin toimijat saavat ehdottaa kaupunkirakentamishankkeita, joista enintään kahdeksan valitaan paikallisten kilpailujen isäntähankkeiksi.

Toinen osa järjestetään elo–joulukuussa 2015, ja siinä Pohjoismaiden rakennusalan ja sen liitännäisalojen toimijat saavat lähettää omia ehdotuksiaan valittujen hankkeiden toteuttamiseksi. Paikallinen tuomaristo valitsee niistä enintään neljä finalistia hanketta kohden.

Kilpailun kolmas osa järjestetään joulukuussa 2015–toukokuussa 2016, ja siinä finalistit työstävät yhdessä hankkeen omistajan kanssa lopullisen toteutuskonseptinsa. Kussakin hankkeessa valitaan yksi voittaja, joka pääsee toteuttamaan ehdotuksensa. Tämän jälkeen riippumaton kansainvälinen asiantuntijatuomaristo valitsee paikallisista voittajista yhteispohjoismaisen voittajan, joka saa 1 200 000 Norjan kruunun (noin 140 000 euron) pääpalkinnon.

Nordic Built Cities on osa laajempaa New Nordic Climate Solutions -panostusta, jolla pyritään vaikuttamaan Pariisissa joulukuussa pidettävään COP21-ilmastokokoukseen.

Lue lisää konferenssista, Nordic Built Cities -kilpailusta ja Nordic Built -peruskirjasta.