Pohjoismaista rahoitusta uusille kestävän kehityksen hankkeille

14.08.15 | Uutinen
Lofoten
Photographer
Nikolaj Bock
Pohjoismaiden ministerineuvosto on myöntänyt tukea neljälle uudelle kestävän kehityksen hankkeelle, jotka täydentävät jatkuvia pyrkimyksiä Pohjoismaiden kestävän kehityksen edistämiseksi. Tämän vuoden rahoituspäätöksissä otettiin huomioon sekä luonto että kulttuuri.

Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän kehityksen rahoitushaun teemoina olivat vuonna 2015 tuotannon ja kulutuksen kestävyys sekä kansalaisten osallistuminen YK:n Post 2015 -kehitystavoitteisiin.

Neljälle hankkeelle myönnettiin yhteensä 2,9 miljoonaa Tanskan kruunua, jotka jaetaan ministerineuvoston kestävän kehityksen strategian määrärahoista.

Verkostot, muotoilu ja koulutus

Tukholman Arkitektur- och Designcentrum sekä Malmön Form/Design Center hallinnoivat pohjoismaista verkostoa, jonka tavoitteena on kehittää kestävää tuotantoa ja kulutusta vahvistamalla muotoilijoiden, arkkitehtien, tutkijoiden ja valmistajien välistä yhteistyötä. Näin pyritään luomaan kestävään tuotantoon ja kulutukseen liittyviä uusia liiketoimintamalleja, ja hanke saa lisärahoitusta myös pohjoismaiselta kulttuuriyhteistyöltä.

Toisessa monialaisessa hankkeessa tehdään ympäristö- ja koulutussektorin välistä yhteistyötä, jossa kehitetään pohjoismaista kestävän kehityksen oppimateriaalia. Oslon yliopiston luonnontieteiden keskus päivittää sen yhteydessä norjalaisen "Luontoreppu"-hankkeen (Den naturlige skolesekken) pohjoismaiselle tasolle ja edistää siten nuorten sitouttamista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Panostus liitetään Norden yhdistysten liiton hallinnoimaan vuotuiseen pohjoismaiseen "ilmastotaistoon", joka on tarkoitettu 12–14-vuotiaille koululaisille.

Luonnon virkistyskäyttö, nuoret ja ilmastonmuutoksen torjuminen

Kolmas rahoitettava hanke keskittyy lasten ja nuorten luonnon virkistyskäyttöön. Neljännessä hankkeessa taas tarkastellaan laiduntamisen ja paikallisen lihantuotannon ilmastovaikutuksia.

Virkistyskäyttöhanke nivoutuu osaksi pohjoismaista toimintasuunnitelmaa terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi ravitsemuksen ja liikunnan avulla, ja se toteutetaan yhteistyössä pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK) kanssa. Hankkeeseen osallistuu viranomaisia ja pohjoismaisia vapaaehtoisjärjestöjä, ja siinä vahvistetaan lasten ja nuorten kiinnostusta luonnon virkistyskäyttöön sekä tarkastellaan alan matkailun kehittämismahdollisuuksia.

Laiduntamis- ja lihantuotantohanke on ilmastolähtöinen. Tutkimukset osoittavat muun muassa, että laidunnuksella voi olla suuri merkitys ilmastoon vaikuttamisessa. Laadukkaalla paikallisella lihantuotannolla taas voidaan taata elintarviketurvallisuus. Hanketta hallinnoi Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen.

Kestävä kehitys on painopistealueena ministerineuvoston kaikessa toiminnassa. Työ perustuu pohjoismaiseen kestävän kehityksen strategiaan, joka on maailman vanhin alueellinen kestävyysstrategia. Kaikki rahoitettavat hankkeet kytkeytyvät strategian painopistealueisiin.