Nye nordiske penge til bæredygtig udvikling

14.08.15 | Nyhed
Lofoten
Photographer
Nikolaj Bock
Fire nye bæredygtighedsprojekter får støtte fra Nordisk Ministerråd, som et led i den løbende indsats for at styrke en bæredygtig udvikling i Norden. Både kultur og natur tilgodeses i årets tildeling.

Bæredygtighed i forhold til såvel forbrug som produktion, samt folkelig forankring af FNs globale bæredygtighedsagenda Post-2015 var de to overordnede temaer for Nordisk Ministerråds bæredygtighedspulje i 2015.

Fire projekter modtager i alt 2,9 millioner DKK, der tildeles i forlængelse af Ministerrådets strategi for bæredygtig udvikling.

Netværk, design og uddannelse

Et nordisk netværk for udvikling af bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug under Arkitektur- og Designcentrum i Stockholm samt Form/Design Center Malmø skal styrke samarbejdet mellem designere, arkitekter, forskere og producenter. Målet er at skabe nye forretningsmodeller for bæredygtig produktion og projektet tildeles yderligere midler fra det nordiske kultursamarbejde.

Et andet tværsektorielt projekt forener miljø- og uddannelsessektoren omkring udviklingen af et nordisk uddannelsesmateriale om bæredygtig udvikling. Naturfagscentret ved Oslo Universitet skal i den forbindelse videreudvikle det norske projekt ”den naturlige skoletaske” til nordisk niveau og samtidig bidrage til forankring af FNs bæredygtighedsagenda blandt unge. Satsningen skal kobles sammen med den årlige nordiske klimaduel for 12-14 årige skoleelever, som forvaltes af Foreningerne Nordens Forbund.

Friluftsliv, unge og indsats mod klimaforandringerne

De to øvrige projekter, som får støtte handler henholdsvis om friluftsliv for børn og unge samt forskning omkring græsning og produktion af lokalproduceret kød i forhold til effekt på klimaforandringerne.

Projektet om friluftsliv indgår som en del af den nordiske handlingsplan for kost og motion og udføres i samarbejde med den nordiske børne- og ungekomite (NORDBUK). Det kobler offentlige myndigheder og nordiske frivilligorganisationer og skal både styrke børn og unges engagement i friluftslivet, samt se på mulighederne for at udvikle turismen på friluftsområdet.

Projektet om græsning og kødproduktion skal ses i et klimaperspektiv. Forskning viser blandt andet at græsning kan spille en stor rolle i håndteringen af klimaet, samtidig med at man kan garantere fødevaresikkerheden gennem lokalt produceret kød af høj kvalitet. Det skal forvaltes af Nordgen, Nordisk Ministerråds genressourcecenter.

Bæredygtighed er et gennemgående fokusområde i alle Ministerrådets aktiviteter, med afsæt i den nordiske strategi for bæredygtig udvikling – verdens ældste regionale handlingsplan af sin art – og alle de nævnte projekter relaterer til indsatsområder under strategien.