Tietoa yrityksille naapurimaiden lainsäädännöstä

08.02.18 | Uutinen
Gade i Reykjavik
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Naapurimaan lakeja ja määräyksiä koskevan tiedonsaannin vaikeus estää yrityksiä sijoittautumasta toiseen Pohjoismaahan. Rajaesteneuvosto on nyt perustanut linkkiportaalin, josta elinkeinoelämän toimijat voivat hakea tietoa. Portaali on pohjoismaisen rajaesteyhteistyön tärkeä saavutus vuonna 2017.

Pohjoismaiden rajaesteneuvosto tarttui viime vuonna kuuteen vapaata liikkuvuutta haittaavaan rajaesteeseen ja löysi niihin ratkaisun.

Näkövammaisten on nyt helpompi viedä opaskoiransa Norjaan ja Ruotsissa lääketiedettä opiskelevan suorittaa harjoittelujakso Ahvenanmaalla. Ruotsin ja Norjan rajalla saamelaisten on helpompi pitää poroaitauksensa kunnossa, ja byrokraattiset rasitteet ovat poistuneet työttömiltä ruotsalaisilta nuorilta, jotka hakeutuvat ulkomaille harjoitteluun EU:n liikkuvuusohjelman tuella.

Pienin askelin kohti suurta visiota

Tällaista on Pohjoismaiden rajaesteneuvoston työ – suurta poliittista visiota rajattomasta Pohjolasta edistetään pienin konkreettisin toimin.

Yritysten on nyt myös helpompi ottaa selvää elinkeinotoimintaa koskevista laeista ja määräyksistä naapurimaissa. Uusi digitaalinen linkkiportaali nordenbusiness.org on opas naapurimaiden määräyksiin, jotka koskevat rekisteröintivaatimuksia, tuotteiden hyväksymisvaatimuksia, verotuspaikkaa ja työntekijän sosiaaliturvajärjestelmää.

Uusia työpaikkoja

– Rajaesteneuvosto on viime vuoden aikana käynyt vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa siitä, kuinka liikkuvuutta ja kasvua jarruttavia rajaesteitä voidaan torjua. Linkkiportaali edistää konkreettisesti uusien työpaikkojen syntymistä ja kasvua Pohjolassa, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri ja rajaesteneuvoston jäsen Dagfinn Høybråten.

Pohjoismaiden työmarkkinaosapuolet ovat priorisoineet digitaalista portaalia ja antaneet kaksi vuotta sitten rajaesteneuvostolle luettelon 15 rajaesteestä, jotka hidastavat työpaikkojen syntymistä ja kasvua Pohjolassa.

Neljässä vuodessa ratkaistu 27 rajaestettä

Viimeisten neljän vuoden aikana rajaesteneuvosto on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväkseen poistaa jäljellä olevat esteet, jotka rajoittavat yritysten ja ihmisten toimintaa, työtekoa ja opiskelua toisessa Pohjoismaassa. Perustamisensa jälkeen neuvosto on onnistunut löytämään ratkaisun 27 rajaesteeseen.

Neuvoston jäsenillä on tiiviit suhteet hallitustensa kanslioihin. Neuvostossa priorisoidaan pohjoismaisten työ- ja koulutusmarkkinoiden kannalta tärkeimpiä poistettavia rajaesteitä ja pyritään löytämään niihin ratkaisu asianomaisissa ministeriöissä.

Vahvistettu mandaatti

Vuodenvaihteessa rajaesteneuvosto sai uuden vahvistetun mandaatin, jonka avulla se voi käyttää suurempaa poliittista voimaa vaikuttaakseen hallituksiin tulevina vuosina. Rajaesteneuvoston ensimmäisenä puheenjohtajana uuden mandaatin kaudella vuonna 2018 toimii ruotsalainen Eva Tarselius Hallgren.

– On kannustavaa ja rohkaisevaa, että hallitukset nostavat rajaesteyhteistyön tavoitteita ja tulosvaatimuksia. Jatkossa teemme yhä tiiviimpää yhteistyötä kaikkien rajaestetoimijoiden kanssa, jotta voimme ratkaista yhä useampia rajaesteitä ja helpottaa toisessa maassa työssä käyvien ihmisten elämää, sanoo Eva Tarselius Hallgren.

Työttömyyskassan varoja säästyy

Noin 65 000 Pohjoismaiden kansalaista asuu yhdessä ja työskentelee toisessa Pohjoismaassa. Pohjoismaiset rajatyöntekijät kasvattavat Pohjoismaiden taloutta vuosittain yhteensä 5,3 miljardilla eurolla, minkä lisäksi maat säästävät miljoonia maksamatta jääneinä työttömyyskorvauksina.

 

Contact information